Regels

Leerlingen en personeel hebben samen tien Valuas Values geformuleerd die aangeven hoe wij met elkaar en met onze school omgaan.

1.Wij vinden iedereen waardevol.

2.Wij tonen respect en accepteren elkaar zoals we zijn.

3.Wij stimuleren en helpen elkaar.

4.Wij gunnen elkaar een prettige en succesvolle schooltijd.

5.Wij werken samen aan geborgenheid en veiligheid.

6.Wij blijven van elkaar en elkaars spullen af.

7.Wij houden ons aan onze afspraken.

8.Wij nemen de tijd voor elkaar.

9.Wij houden onze school schoon.

10.Wij hebben op onze school geen plaats voor alcohol en drugs.