Opleidingsschool Noord-Limburg

We schrijven 5 december 2016:

"Het ministerie van OCW benoemde afgelopen week zeven samenwerkingsverbanden tot aspirant-opleidingsschool, waaronder Opleidingsschool Noord-Limburg!

Sinds schooljaar 2009-2010 leidt het partnerschap Opleidingsschool Noord-Limburg (OSNL), bestaande uit de drie scholen van OGVO (Valuascollege, College den Hulster en Blariacumcollege), de drie scholen van LVO cluster Noord (Raayland College, Dendron College en Bouwens van der Boijecollege) en de docentenopleidingen HAN ILS en Radboud Docenten Academie, gezamenlijk studenten op tot docent.

In augustus 2016 heeft OSNL een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van OCW in het kader van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsschool. Op 14 oktober 2016 heeft een delegatie deze aanvraag kunnen toelichten aan de beoordelingscommissie die alle ingediende aanvragen toetste aan een viertal criteria:

  1. visie op opleiden
  2. samenwerking en organisatiestructuur
  3. professionalisering en
  4. kwaliteitszorg.

Afgelopen week heeft Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken, als penvoerder van de subsidieaanvraag, de beschikking van het ministerie van OCW ontvangen waarin de toekenning van de subsidie wordt toegelicht, gebaseerd op een positief advies van de beoordelingscommissie. Van alle vier de criteria wordt aangegeven dat de beoordelingscommissie er voldoende vertrouwen in heeft dat Opleidingsschool Noord-Limburg zich in vier jaar tijd kan ontwikkelen tot bekostigde opleidingsschool.

Maar niet alleen het ministerie heeft ons positief beoordeeld: ook onze studenten!
Uit de studenttevredenheids-enquête van schooljaar 2015-2016 komt naar voren dat studenten ons met gemiddeld een 7,8 beloond hebben en daar zijn we heel trots op!

Voor de scholen, instituten, werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders van Opleidingsschool Noord-Limburg zijn dit twee fantastische opstekers waarmee we onze ambities voor de komende jaren met vertrouwen tegemoet zien!"