DAMU-school

De DAMU-status is verkregen leerlingen in staat te stellen om een hoogwaardig muziek- of dansopleiding te combineren met vo-onderwijs. Deze status is door het ministerie van O.C.&W. aan het Valuascollge verleend. Leerlingen kunnen op grond van de zogeheten DAMU-regeling vrijgesteld worden van bepaalde reguliere lessen.