Kwaliteitszorg op het Valuascollege

Het Valuascollege en kwaliteit, niet meer los te denken van elkaar.
“Doe dingen goed, en heb de zaken goed voor elkaar”.
Deze opdracht ligt in ons zorgsysteem opgesloten. Een open en transparant systeem, vastgelegd in een kwaliteitsbeleidsplan.

Enquêtes vormen een wezenlijk onderdeel van ons zorgsysteem. Uitslagen en scores worden zowel school breed als ook landelijk in een benchmark vergeleken.
Het streven van onze school is zeker bovengemiddeld te zijn. Aan de hand van diverse uitkomsten evalueren we ons doen en laten. Uitwerkingen vinden plaats in de diverse teamplannen. 

U kunt hier doorklikken naar de pagina met meer informatie over kwaliteitszorg en de meest actuele leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken.