Veiligheid, preventie en gezonde school

Oefening ontruiming schoolgebouw


Het goed te horen schoolalarm geeft aan wanneer de school ontruimt dient te worden. Eén maal per jaar oefenen we deze ontruiming. De handelswijze bij een ontruiming is als volgt:

- Luister naar de docent en ga met je klas naar waar de docent je op dat moment naar toe stuurt. Het is de meest dichtbijgelegen vluchtroute. De groene borden aan het plafond en/of boven deuren in de gangen bij de brandslanghaspels, geven deze vluchtroute aan.
 
- Voor het evacueren van een minder valide persoon hebben we een 'evac chair' in huis.

- Volg aanwijzingen van de bedrijfshulpverleners (BHV-ers) op.

- Blijf bij je klas op het verzamelterrein

- Geef door wanneer je leerlingen mist bij de BHV-er of je docent op de verzamelplaats
 
Verzamelplaatsen:
Voor personen in gebouw 5: het sportveld van het Valuascollege.
Voor personen in gebouw 1: het grasveld voor het gebouw naast het bestuursgebouw aan de Hogeweg.
Voor personen in gebouw 2-3-4: het sportveld van het Valuascollege.
 
Let op: laat de bestrating vrij voor hulp hulpdiensten!

Personeel en leerlingen kunnen op hun telefoon het signaal ""NL-alert" van de overheid aan laten staan om een noodmelding van de overheid te kunnen ontvangen. (Telefoons mogen desalniettemin niet zichtbaar aanwezig zijn in het klaslokaal, tenzij dit voor onderwijskundige activiteiten nodig is.)Samenwerking met politie
Het Valuascollege werkt nauw samen met de politie. Bij ernstige misdragingen wordt aangifte gedaan bij de politie. Bij straf wordt in overleg met de politie bepaald hoe en door wie er gehandeld wordt. Regelmatig bezoeken politiefunctionarissen de school.

Protocol Agressie, geweld en seksuele intimidatie

Een veilige werkomgeving is belangrijk voor het goed functioneren van zowel leerlingen als de schoolmedewerkers. Agressie, geweld en seksuele intimidatie kan iedereen overkomen. Om te voorkomen dat leerlingen of schoolmedewerkers slachtoffer worden van seksueel geweld of seksuele intimidatie op school is dit protocol opgesteld.
Bekijk het protocol Agressie, geweld en seksuele intimidatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Bekijk het document Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 
Protocol extreme weersomstandigheden Valuascollege

In de wet is geregeld dat scholen het lesrooster mogen aanpassen bij extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld tropische warmte of aanhoudende vorst). Dit protocol voorziet in een regeling voor leerlingen.
Bekijk het protocol Protocol extreme weersomstandigheden.


Gedragscode ICT voor leerlingen

Er zijn bepaalde voorwaarden voor een goed en veilig gebruik van de ICT-mogelijkheden op school. De afspraken hierover staan in de gedragscode.
Bekijk de gedragscode ICT voor leerlingen
 

Alcohol-, rook- en drugspreventie
Het Valuascollege heeft twee schoolregels met betrekking tot alcohol, drugs en genotmiddelen.

1. Roken is op het gehele terrein van het Valuascollege niet toegestaan. Dit verbod geldt ook voor de directe omgeving van de poort aan de Craneveldstraat en bij de personeelsingang aan de Hogeweg.

2. Het gebruik van alcoholische dranken en/of verdovende middelen is niet toegestaan.

Onder schooltijd, tijdens schoolevenementen en tijdens ouderbijeenkomsten wordt dus geen alcohol gedronken door leerlingen, medewerkers en ouders.

Bekijk de folder over alcohol-, rook- en drugspreventie.

 

De Fietsmodus app
Overal waar je kijkt, zie je mensen bezig op hun telefoon. Thuis, op het werk, op school, op de sportvelden, maar ook in het verkeer. Door het telefoongebruik wordt de aandacht van alle andere bezigheden afgeleid. In het verkeer kan dit zeer nadelig uitpakken met alle vervelende gevolgen van dien. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. De oorzaak van een ongeluk hoeft niet bij jezelf te liggen. Dus houd je aandacht op de weg en niet op je telefoon.
Om dat te bereiken hebben ze de fietsmodus-app ontwikkeld. Met deze app op ´aan´ tijdens het fietsen naar school, blijf je wel bereikbaar, maar merk je niet dat er ´íets´ binnenkomt. Zet je de app aan het einde van de fietsrit ´uit´ zul je merken dat je alle binnenkomende berichten kunt lezen en beantwoorden. Kortom geen gedoe tijdens het fietsen.

Kijk hier voor verdere informatie.
De app is te downloaden via: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.fietsmodus

De gezonde school

Onderstaand artikel verscheen in De Limburger van dondag 12 januari 2017: