Veelgestelde vragen

Magister

 • Ik ben m'n wachtwoord vergeten. Wat nu?
  Op het inlogscherm staat "wachtwoord wijzigen": hier kan de leerling het wachtwoord wijzigen.
  Eisen voor dit wachtwoord: minstens 10 tekens.
  Gebruik geen oude wachtwoorden en niet je eigen voor- en achternaam.

  Ná het wijzigen van je wachtwoord zet je de Wi-Fi uit op je Chromebook bij "instellingen". Ná het opnieuw opstarten van de Wi-Fi-verbinding krijg je de melding dat je wachtwoord aangepast moet worden. Je vult nu je nieuw gekozen wachtwoord in.

  Tip: Wijzig je wachtwoord ook meteen op je telefoon, je hebt dan ook weer toegang tot de Wi-Fi omgeving op school via je telefoon. 
 • Mijn Magisteraccount is geblokkeerd. Wat nu?
  Stuur een mail naar: administratievlc@ogvo.nl, voor het deblokkeren van het Magisteraccount
  Dit is de énige route om je account te laten deblokkeren.
 • Hoe wijzig ik mijn wachtwoord thuis?
  Je logt in op een computer of je Chromebook en wijzigt dit wachtwoord via http://wachtwoord.ogvo.nl
   

Schoolaccount

• Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?
Je logt in op een schoolcomputer of je Chromebook en wijzigt dit wachtwoord via http://wachtwoord.ogvo.nl

Eisen voor dit wachtwoord:
Minstens 10 tekens (cijfers, letters, leestekens mogen allemaal)
Gebruik geen oude wachtwoorden en niet je eigen voor- en achternaam.

Ná het wijzigen van je wachtwoord zet je de Wi-Fi uit op je Chromebook bij "instellingen". Ná het opnieuw opstarten van de Wi-Fi-verbinding krijg je de melding dat je wachtwoord aangepast moet worden. Je vult nu je nieuw gekozen wachtwoord in.

Tip: Wijzig je wachtwoord ook meteen op je telefoon, je hebt dan ook weer toegang tot de Wi-Fi omgeving op school via je telefoon.
 

Roosters

Waar vind ik de roosters?
Bekijk de roosters op Zermelo en/of Magister
Bekijk het vakantierooster

Contact

Waar vind ik het e-mailadres van een medewerker?
In verband met privacy-gevoelige informatie kunt u niet rechtstreeks naar een docent mailen. U kunt het beste contact opnemen met de mentor of met de teamleider van uw zoon / dochter.

Ziekmelden, verzuim en verlof

U kunt de ziekmelding vanaf 8.00 uur doorgeven op telefoonnummer: 077-3590400.
Wordt uw kind ziek op school, dan meldt hij/zij zich bij de verzuimbeheerder. Na contact met de ouders mag hij/zij naar huis.

Voor verlofaanvragen maakt u gebruik van de verlof- en betermeldkaart. Het gewenste verlof kan hierop ingevuld worden. De kaart moet ondertekend worden door een ouder en minimaal één dag van te voren door de teamleider of verzuimbeheerder.

Vrijstelling van lessen (bijv. lessen LO) en verlof bij speciale gelegenheden moet bij de receptie en de teamleider met een kaart worden aangevraagd. Vroegtijdig of verlengd vakantieverlof wordt niet verleend.Een verzoek aan de ouders / verzorgers: wilt u verlofaanvragen ingevuld op de zogenaamde “gekleurde kaart” (zoals het verlof voor het bezoek aan een orthodontist, tandarts of arts) graag minimaal één dag van te voren laten tekenen door één van de verzuimbeheerders. We vragen om dit tussen 11 en 12 uur òf tussen 13 en 14 uur bij de verzuimbeheerder te doen.

Bij afwezigheid zonder reden worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld.
 

Bekijk de website van de Rijksoverheid: "Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?

 

Wat te doen bij...?

Bij een verhuizing kunt u uw adreswijziging doorgeven aan de administratie: administratievlc@ogvo.nl

Bij een scheiding kunt u desgewenst een aparte inlogcode aanvragen voor beide ouders bij Magister_vlc@ogvo.nl. Vergeet niet een adreswijziging door te geven.
Bekijk het gedragsprotocol 'gescheiden ouders'.

Inspraak en klachten

Ik wil graag structureel overleggen met leerlingen en directie.
U kunt lid worden van de Ouderraad.

Waar kan ik terecht met een klacht?
U kunt terecht bij de klachtencommissie