Veelgestelde vragen

Magister

 • Ik ben m'n wachtwoord vergeten. Wat nu?
  In het openingsscherm van Magister kun je onder aan de pagina klikken op "wachtwoord vergeten?"
  Je ontvangt daarna een mail (op je schoolaccount) met daarin een link waarmee je je wachtwoord kunt wijzigen.

  Twijfel je over je wachtwoord?
  Gebruik dan bovenstaande optie; zorg dat je Magisteraccount niet geblokkeerd raakt na 3 foutieve pogingen.

  • Mijn Magisteraccount is geblokkeerd. Wat nu?
  Stuur een mail naar magister_vlc@ogvo.nl
  Dit is de énige route om je account te laten deblokkeren.
   
 • Kan ik de handleiding bekijken?
  Bekijk de handleiding voor ouders

 

Schoolaccount


Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

Je kunt je melden bij de receptie, hier ontvang je een nieuw wachtwoord. Wij adviseren je dit wachtwoord te wijzigen, in een persoonlijk, uniek, voor jou gemakkelijk te onthouden wachtwoord.

• Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?

Je logt in op een schoolcomputer of je Chromebook en wijzigt dit wachtwoord via http://wachtwoord.ogvo.nl

Eisen voor dit wachtwoord:
Minstens 8 tekens (cijfers, letters, leestekens mogen allemaal)
Gebruik geen oude wachtwoorden en niet je eigen voor- en achternaam.

Ná het wijzigen van je wachtwoord zet je de Wi-Fi uit op je Chromebook bij "instellingen". Ná het opnieuw opstarten van de Wi-Fi-verbinding krijg je de melding dat je wachtwoord aangepast moet worden. Je vult nu je nieuw gekozen wachtwoord in.

Tip: Wijzig je wachtwoord ook meteen op je telefoon, je hebt dan ook weer toegang tot de Wi-Fi omgeving op school via je telefoon.


 

Roosters

Waar vind ik de roosters?
Bekijk de roosters op Zermelo en/of Magister
Bekijk het vakantierooster

Contact

Waar vind ik het e-mailadres van een medewerker?
In verband met privacy-gevoelige informatie kunt u niet rechtstreeks naar een docent mailen. U kunt het beste contact opnemen met de mentor of met de teamleider van uw zoon / dochter.

Ziekmelden, verzuim en verlof

Hoe kan ik mijn kind ziekmelden?
U kunt uw kind digitaal ziekmelden. Bekijk hier hoe u dit kunt doen. U kunt uw kind zelfs ziekmelden wanneer de school gesloten is. Via uw eigen ouderaccount van Magister kunt u uw kind ziekmelden voor een bepaalde tijd. Een betermelding is na een digitale ziekmelding niet nodig, aangezien uw kind automatisch niet langer ziek is gemeld en weer op school aanwezig is. Het spreekt vanzelf dat uw ouder-inloggegevens van Magister alleen voor ouders en enkel voor ouderdoeleinden zijn. Dus niet beschikbaar (en niet toegankelijk!) voor uw kind. Op verzoek van de verzuimbeheerder vragen we u om de ziekmelding vóór aanvang van de lessen te doen.

Of u kunt de ziekmelding vanaf 8.00 uur doorgeven via tel.nr. 077-3590406

Hoe kan ik verlof aanvragen voor mijn kind?
Vrijstelling van lessen (bijv. lessen LO) en verlof bij speciale gelegenheden moeten bij de teamleider worden aangevraagd. Vroegtijdig of verlengd vakantieverlof wordt niet verleend.

Een verzoek aan de ouders / verzorgers: wilt u verlofaanvragen ingevuld op de zogenaamde “rode kaart” (zoals het verlof voor het bezoek aan een orthodontist, tandarts of arts) graag minimaal één dag van te voren laten tekenen door één van de verzuimbeheerders. We vragen om dit tussen 11 en 12 uur òf tussen 13 en 14 uur bij de verzuimbeheerder te doen.

Wat gebeurt er als mijn kind te laat komt?
Als een leerling te laat komt, moet hij/zij zich melden bij de verzuimbeheerder.
De leerling moet zich vervolgens de eerstvolgende ochtend om 8.00 uur melden bij de receptie.

Wat te doen bij...?

Bij een verhuizing kunt u uw adreswijziging doorgeven aan de administratie: administratievlc@ogvo.nl

Bij een scheiding kunt u desgewenst een aparte inlogcode aanvragen voor beide ouders bij Magister_vlc@ogvo.nl. Vergeet niet een adreswijziging door te geven.
Bekijk het gedragsprotocol 'gescheiden ouders'.

Inspraak en klachten

Ik wil graag structureel overleggen met leerlingen en directie.
U kunt lid worden van de Ouderraad.

Waar kan ik terecht met een klacht?
U kunt terecht bij de klachtencommissie