Verlof aanvragen

Vrijstelling van lessen (bijv. lessen LO) en verlof bij speciale gelegenheden moet bij de receptie en de teamleider met een rode kaart worden aangevraagd. Vroegtijdig of verlengd vakantieverlof wordt niet verleend.

Een verzoek aan de ouders / verzorgers: wilt u verlof aanvragen ingevuld op de zogenaamde “rode kaart” (zoals het verlof voor het bezoek aan een orthodontist, tandarts of arts) graag minimaal één dag van te voren laten tekenen door één van de verzuimbeheerders.

We vragen om dit tussen 11 en 12 uur òf tussen 13 en 14 uur bij de verzuimbeheerder te doen.