Te laat komen

We registreren alle leerlingen die te laat komen. Deze registratie vindt plaats doordat de leerling een 'te-laat-briefje' haalt bij de receptie.

Een logisch gevolg van 'te laat komen' is dat de leerling zich vervolgens de eerstvolgende ochtend om 8.00 uur meldt bij de verzuimbeheerder.