Ouderavonden

Natuurlijk willen we als school dat u goed op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kind.
Daarom staan er door het jaar heen regelmatig contactmomenten tussen medewerkers en ouders/verzorgers op de agenda.

  • In het begin van het schooljaar is er een kennismakingsavond.
  • Na het eerste rapport is er een gesprek met de mentor.
  • Na het tweede rapport zijn er gesprekken met de vakdocenten.
  • Na het derde rapport is er een gesprek met de mentor.
  • Regelmatig zijn speciale informatie-avonden voor bijvoorbeeld de profielkeuze van 3de-jaars havo-/vwoleerlingen of georganiseerd door de ouderraad.
  • In de loop van het brugjaar komen de ouders/verzorgers regelmatig op school.

Wilt u naast de reguliere contactmomenten een afspraak maken met een van de medewerkers? Neem dan contact met ons op.