Lesuitval

Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. In het algemeen geldt voor de eerste drie klassen dat de leerlingen worden opgevangen als er een les uitvalt.