Praktische zaken

  
Receptie
De receptie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur via nummer
(077) 359 0400.

Bij de receptie kunt u terecht voor:
• Het aanvragen/aanreiken van formulieren e.d. waarvoor de handtekening van de campusdirecteur en/of een stempel van de school nodig is.
• Het schriftelijk doorgeven van wijzigingen van adresgegevens, telefoonnummer et cetera.
• Het schriftelijk uitschrijven van leerlingen. Als een schriftelijk bericht ontbreekt, blijft de leerling ingeschreven
met alle financiële gevolgen van dien.

Ook via administratievlc@ogvo.nl kunnen leerlingen en ouders/verzorgers terecht voor het aanvragen van afschriften en verklaringen e.d.