Toelatingsvoorwaarden

Als uw zoon of dochter wil worden toegelaten tot het Valuascollege is het advies van de basisschool het belangrijkst. Dat bepaalt bijna altijd in welke brugklas een leerling terechtkomt. Bij het advies vmbo kader-theoretisch komt de leerling ook in een brugklas vmbo kader-theoretisch. belanden. Heb je een advies havo/vwo dan beland je en een brugklas havo/vwo.

Wij hanteren de volgende regels voor de toelating van leerlingen:

 1. Score Citotoets
  Als je je aanmeldt voor de vwo+-brugklas heb je een CITO-score van 542 of hoger en een havo/vwo- of vwo-advies nodig. Alle leerlingen die aan deze voorwaarden voldoen en zich aanmelden voor de vwo-plusbrugklas worden hierin geplaatst. Als je je wel aanmeldt voor de vwo-plus en niet voldoet aan de voorwaarden wordt er altijd contact opgenomen met je basisschool. Het kan ook zijn dat je geen CITO-toets hebt gemaakt maar een zogenoemde LAB-toets. Je moet dan minimaal havo/vwo-advies van de basisschool hebben èn de LAB-toets zal ook havo/vwo- of zelfs vwo-advies moeten aangeven als richtlijn. Als je deze toets hebt gemaakt mag je ook worden aangemeld voor de vwo-plusbrugklas, maar we nemen wel altijd nog contact op met je basisschool voor de definitieve plaatsing. Het advies van de basisschool is in deze gevallen bindend voor de plaatsing in een vwo-plusbrugklas. In september/oktober van de brugklas maken alle vwo-plusleerlingen een MCM-test. Dit is een test die de competentie´s van leerlingen in kaart brengt en die in samenwerking met Malmberg tot stand is gekomen. Hierin worden de intelligentie, vaardigheden, interesse en motivatie getest. Deze gegevens worden gebruikt als ondersteuning voor de begeleiding en als leidraad voor de bevordering naar de tweede klas. Bij de eerste algemene ouderavond van de vwo-plusbrugklas zullen we dit uitgebreid toelichten.
   
 2. Leerwegondersteuning
  Is je CITO-standaardscore 520 of lager dan word je getest voor Leerwegondersteuning (LWOO). Dat kan ook al eerder gebeurd zijn, als je leraar daar samen met je ouders toe besloten heeft. Als je een LWOO-beschikking krijgt , kun je in een kleine klas op de vmbo basisberoepsgerichte leerweg komen of, als je een ander advies hebt in het vmbo, extra hulp krijgen bij het probleem dat je hebt. Omdat de wet dat vraagt, kijken we ook naar een tweede gegeven: de CITO-toets of een andere toets. Want er zijn ook scholen die een andere toets afnemen dan de CITO-toets. De uitslag van die toets wordt vergeleken met het advies van je basisschool. Meestal leidt het tot dezelfde conclusie. Wanneer dat niet zo is, nemen we contact op met je basisschool om hun advies te vragen. Logisch: zij kennen je veel langer dan wij. Dan nemen wij een besluit en sturen je dat per brief toe.
   
 3. Vooropleiding dans en conservatorium
  Wil je je aanmelden voor de dansopleiding dan wordt je ook in de dansklas (= havo/vwo) geplaatst als je alleen een havo-advies hebt. Alleen voor deze leerlingen geldt deze uitzondering (natuurlijk alleen als de CITO-score niet afwijkt). Alleen leerlingen die de auditie gehaald hebben, zijn toelaatbaar voor de dansopleiding. Ook voor toelating tot de VOCO-opleiding (vooropleiding conservatorium) moet je eerst worden getest.
   
 4. Vwo-plus
  Vwo-plus en Cambridge Engels zijn goed te combineren, aangezien bij Cambridge Engels in de brugklas en de tweede klas de lessen in het Engels worden gegeven. Vwo-plus en de dansopleiding zijn niet te combineren. Als je belangstelling hebt voor TTO, Delf Scolaire en Gymnasium, dan leg je je op het moment van aanmelding nog niet definitief vast. Je kunt je later terugtrekken, maar ook alsnog aanmelden.
   
 5. LAB-toets
  Het kan ook zijn dat je geen CITO-toets hebt gemaakt maar een zogenoemde LAB-toets. Je moet dan minimaal havo/vwo-advies van de basisschool hebben èn de LAB-toets zal ook havo/vwo- of zelfs vwo-advies moeten aangeven als richtlijn. Als je deze toets hebt gemaakt mag je ook worden aangemeld voor de vwo-plusbrugklas, maar we nemen wel altijd nog contact op met je basisschool voor de definitieve plaatsing.