Kwaliteitszorg

Het Valuascollege en kwaliteit, niet meer los te denken van elkaar.
“Doe dingen goed, en heb de zaken goed voor elkaar”. Deze opdracht ligt in ons zorgsysteem opgesloten. Een open en transparant systeem, vastgelegd in een kwaliteitsbeleidsplan.

 

 

 

 


Resultaten brugklas tevredenheid ouders en leerlingen 2017/2018.

Resultaten derde-jaars tevredenheid ouder en leerlingen 2017/2018