Toelatingsbeleid

Ten behoeve van de toelating van leerlingen tot het Valuascollege is bijgaand beleid geformuleerd. Algemene uitgangspunten die hierbij worden gehanteerd zijn, naast wet- en regelgeving onze missie en visie van de school. Het aannamebeleid en de daaruit voortvloeiende regelingen zijn van toepassing op elke leerling.

Bekijk het toelatingsbeleid.