Meld je aan

De aanmeldingen voor schooljaar 2020/2021 zijn op 9 en 10 maart 2020.

Wij vragen je het volgende mee te nemen:

* het aanmeldformulier van de basisschool, voorzien van een stempel van de school en handtekening van zowel ouders als de leerkracht óf het advies van de basisschool (leerlingbegeleidingsformulier). Deze formulieren ontvangt u van de basisschool.
* het burgerservicenummer (BSN te vinden op de ID-kaart)

* een kopie van een dyslexieverklaring, een dyscalculieverklaring of een verklaring van een andere leerstoornis.

Tijdens de aanmelding vragen wij het aanmeldformulier te ondertekenen. 

Let op: om te zorgen dat iedereen op de eerste schooldag een schoolpasje heeft, maken we op deze avonden alvast een portretfoto van iedere nieuwe leerling.

Meer informatie
Informatie over de brugklassen kun je krijgen bij onderstaande teamleiders:

Vwo-plus brugklas
mevrouw Annemarie van Dooren Sommers 
telefoon 077-3590400
asommers@ogvo.nl

Klas 1 en 2 van
Topklas, T/havo, havo en atheneum

mevrouw Lisanne Thielen
telefoon 077-3590400
lithielen@ogvo.nl


 

Klas 1 en 2 vmbo
mevrouw Brigitte Doornhein
telefoon 077-3590453
BDoornhein@ogvo.nl

 

Internationale schakelklas (ISK)  
mevrouw Eefje Gommans
telefoon: 077-8512523
eegommans@ogvo.nl