Aanmelden als nieuwe leerling voor een ander leerjaar

Wil je in een ander leerjaar dan het brugklasjaar instromen? Neem dan contact op met de juiste teamleider.


3 & 4  basisberoeps / kaderberoeps
mevrouw Andrea Paquay-Vroemen avroemen@ogvo.nl


3 & 4 gemengd theoretisch
de heer Tom Assel
tassel@ogvo.nl


3, 4 & 5 havo
de heer Dus Schoenmakers
dschoenmakers@ogvo.nl


3, 4, 5 & 6 atheneum
de heer Marcel Heinemans
mheinemans@ogvo.nl


 2 t/m 6 gymnasium-plus
mevrouw Annemarie van Dooren-Sommers
asommers@ogvo.nl