Vwo / atheneum

Op het atheneum dagen we je uit om om je sociale vaardigheden, presentatie- en onderzoekvaardigheden te verbeteren. Je versterkt en verbetert ook je analytische vaardigheden. Door het onderwijs op atheneum kom je op een academisch werk- en denkniveau. Dit heb je nodig om straks wetenschappelijk onderwijs op een universiteit te volgen. Je doet niet alleen kennis op maar ontdekt strategiëen en leert oplossingsgericht werken.

Tekenen, handvaardigheid of muziek in 3 vwo?
In de derde klas kan de leerling een keuze maken tussen tekenen/handvaardigheid enerzijds en muziek anderzijds.
Elke leerling krijgt in het lesrooster tekenen/handvaardigheid opgenomen.
Voor de leerling die muziek kiest worden er -mits er voldoende belangstelling is- uren muziek in
het lesrooster opgenomen. De leerling die muziek kiest kan:
a) tekenen/handvaardigheid laten vallen;
b) alle drie de vakken volgen (deze drie vakken tellen mee voor de overgang).
De keuze van de leerling, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) gemaakt en doorgegeven, is een
definitieve die voor het gehele schooljaar geldt. Tussentijds kunnen er geen wijzigingen plaatsvinden.
 

Profielkeuze en vervolgopleiding
Het is belangrijk dat je het juiste profiel kiest in de derde klas. Daarna kies je voor een vervolgopleiding. Belangrijke keuzes waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken. Al vroeg in je opleiding word je begeleid bij je keuzes door de mentor, vakdocenten en decanen.

Extra projecten

Op het atheneum dagen we je uit om extra projecten te volgen buiten het normale onderwijs. Dit kan ook buiten de school. Denk aan uitwisselingen, profielwerkstukken maken bij bedrijven, onderzoek doen bij bedrijven en deelnemen aan allerlei bijeenkomsten samen met leerlingen van andere scholen.

Eigen leerroute
Je krijgt de mogelijkheid om een eigen leerroute te doorlopen. We vinden namelijk dat je moet doen waar je goed in bent, je eigen talent volgen. Het is belangrijk dat je jezelf ontwikkelt en het beste uit jezelf haalt. Op het moment dat dat even niet lukt, is hulp niet ver weg. Mentoren, zorcoördinatoren en andere zorgspecialisten staan klaar om je verder te helpen.