vmbo onderbouw en bovenbouw

Vmbo onderbouw
Op onze school werken we op het vmbo met docententeams: een kleine groep docenten werkt dicht bij een groep leerlingen. de vakken die je volgt vallen binnen leergebieden. Binnen het leergebied Mens en Maatschappij vallen vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, economie en verzorging. Binnen Natuur en Techniek volg je techniek, natuur- en scheikunde. De vakken tekenen, handvaardigheid en muziek vallen binnen het leergebied Kunst en Cultuur. In de les is er veel aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden en presentatie- en onderzoeksvaardigheden. Je ontdekt en ontwikkelt je eigen talenten, je leraar is hierbij je coach.

Vmbo bovenbouw

  • Heb je een vmbo basis- of vmbo kader advies?

Dan kies je in de bovenbouw voor een profiel. Een profiel is altijd een combinatie van theorie en praktijk. Het bestaat uit algemeen vormende vakken (avo-vakken), het beroepsgerichte profielvak en beroepsgerichte keuzevakken.

De algemeen vormende vakken

Welk profiel je ook kiest, je krijgt altijd Nederlands, Engels, maatschappijleer-1, lichamelijke opvoeding en kunstvakken-1. Daarbij doe je nog twee avo-vakken die samenhangen met je profiel. Bijvoorbeeld; bij Economie en Ondernemen zijn dat de vakken economie en wiskunde of Duits.

Het beroepsgerichte profielvak
Het beroepsgerichte profielvak is het ‘vaste’ deel dat iedereen die kiest voor een bepaald profiel doet. Je leert hier de basiskennis en de basisvaardigheden die je nodig hebt om in een beroep of werkveld goed te functioneren. Hieraan besteed je 14 lesuren per week.
Vanaf augustus 2017 krijgen de landelijke vernieuwingen van het VMBO ook vorm op het Valuascollege. Binnen de vernieuwingen van het VMBO komen er voor de leerlingen meer mogelijkheden. Het beroepsgerichte vak (het profiel) bestaat straks uit 8 onderdelen: vier onderdelen binnen het gekozen profiel (modules (verplicht)) en vier keuzevakken (keuzeprogramma's). De school bepaalt uit welke keuzevakken een leerling kan kiezen. Zo kan een leerling bijvoorbeeld straks kiezen voor een keuzevak binnen zijn eigen profiel, maar ook in een ander profiel. In onderstaand schema zijn alleen de keuzeprogramma's zichtbaar. De keuzevakken worden te zijner tijd door de school kenbaar gemaakt aan leerlingen en ouders.

Onze school begeleidt je bij het kiezen
Tijdens je vmbo-opleiding - en daarna - maak je vaak keuzes: welk profiel ga je kiezen, welke beroepsgerichte keuzevakken, waar ga je stage lopen, welke mbo-opleiding ga je doen? Omdat kiezen niet altijd makkelijk is, begeleiden wij je bij het maken van keuzes. Die begeleiding noemen wij LOB, LoopbaanOriëntatie en Begeleiding. Tijdens LOB leer je allerlei vaardigheden waarmee je nu en later zelf loopbaankeuzes kunt maken.

Met behulp van je LOB-lessen bereid je je goed voor op een mbo-opleiding of een eventuele overstap naar havo. Ook de decaan kan je goed ondersteunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.
 

  • Heb je een vmbo gemengd-theoretisch advies?

Dan kies je in de bovenbouw voor:

Economie
Techniek
Zorg & Welzijn


Met behulp van de LOB-lessen bereiden ze zich goed voor op een mbo-opleiding of een eventuele overstap naar Havo. Ook de decaan kan goed ondersteunen bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding.