Leerwerkbedrijf (LWB)

Het leerwerkbedrijf (LWB) is een samenwerking tussen de drie beroepsprofielen en is een interne stage die alle leerlingen verplicht een aantal keren doorlopen in zowel leerjaar 3 als 4. Leerlingen leren in een realistische beroepspraktijk als voorbereiding op een externe stage, een vervolgopleiding of ter oriëntatie op hun toekomst.

Het LWB bestaat uit 6 leerwerkplekken verdeeld over de drie beroepsprofielen. De leerlingen hebben vaste, maar ook flexibele opdrachten naar gelang de werkzaamheden die er worden gepland vanuit de diverse taken, reserveringen en extra activiteiten in de school. Alle opdrachten hebben een lerend karakter en passen in het beroepsgerichte profiel van de leerling.
Het LWB richt zich op samenwerking, ontwikkeling van beroepsgerichte vaardigheden en professionele vaardigheden. Binnen het LWB is samenwerken essentieel. De leerlingen zijn een team, dat samen verantwoordelijk is voor de taken / opdrachten van de week.

De leerlingen hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Ze moeten probleemoplossend aan het werk; De activiteiten zijn gericht op het zoeken van oplossingen voor een nieuw probleem of taak, het afronden van een taak (zonder instructies) of het samenstellen van een (complexe) taak die voldoet aan vooraf gestelde eisen.

De leerlingen worden gecoacht en gestimuleerd door de onderwijsbegeleider / de onderwijsassistent.

De leerlingen werken aan hun LOB competenties; kwaliteitenreflectie, netwerken, werkexploratie en loopbaansturing.