Stages

Het Valuascollege laat jou in het vmbo zoveel mogelijk praktijkervaring opdoen in je eigen vakrichting. De stage is een vast onderdeel van je opleiding.  Je loopt stage in het derde en vierde leerjaar.

Stagedoel
Het doel van de stages is:
- kennismaken met arbeid en alles wat daarmee samenhangt; arbeidsbeleving, arbeidsvoorwaarden en meer
- het oefenen van examenonderdelen in een realistische beroepsomgeving.
- ontdekken of de gekozen richting een geschikte basis is voor een vervolgstudie of beroep.
- leren organiseren, samenwerken, uitvoeren en communiceren.

Soorten stages
Binnen de verschillende leerwegen en afdelingen zijn er verschillende stages.

Gemengd en Theoretische leerweg
- Snuffelstage *
- Arbeidsoriënterende stage **
- Personal coach ***
- Maatschappelijke stage ****

Kaderberoepsgerichte leerweg 
- Arbeidsoriënterende stage
- Beroepsvoorbereidende stage
- Interne stage *****
- Maatschappelijke stage

Basisberoepsgerichte leerweg
 - Arbeidsoriënterende stage
- Beroepsvoorbereidende stage
- Interne stage
- Maatschappelijke stage

Leerwerktraject
- Arbeidsoriënterende stage
- Beroepsvoorbereidende stage
- Interne stage

* Snuffelstage
Een snuffelstage is een korte stage van een of enkele dagen, waarbij de leerling kennis maakt met de verschillende kanten van een beroep. De snuffelstage is niet gericht op het aanleren van beroepsvaardigheden. De leerling krijgt een eerste indruk van de beroepspraktijk en hoe het er in het werkende leven aan toe gaat.
Doel snuffelstage: het creëren van een beeld bij een beroep of beroepsrichting.

** Arbeidsoriënterende stage
De arbeidsoriënterende stage biedt de leerling de gelegenheid werkervaring op te doen. De leerling leert bijvoorbeeld samen te werken met collega’s, zelfstandig te handelen en in een bepaald tempo te werken.
Doel: Het opdoen van werkervaring.

*** Beroepsvoorbereidende stage
Tijdens de beroepsvoorbereidende stage word de leerling nog meer voorbereid op de arbeidsmarkt. De leerling ontwikkelt een goede werkhouding en doet meer specifieke werkervaring op. De leerling krijgt inzicht in zijn mogelijkheden, beperkingen en kansen op de arbeidsmarkt.
Doel: Het opdoen van werkervaring en verkrijgen van inzichten in vervolgopleidingen in deze branche.

**** Personal Coach
Alle leerlingen in 4(G)T hebben een Privé Coach die hen begeleidt met opdrachten, helpt met de ontwikkeling van vaardigheden en competenties en die hen laat ervaren wat het beroep/richting inhoudt.


***** Interne stage
Binnen de 4 afdelingen bij basis en kader zijn er naast de externe stages ook interne stages - functiewerkplekken. Deze stages zijn bedoeld om binnen de school werkervaring op te doen. Leerlingen krijgen opdrachten van de docent die men alleen of in groepsverband uitvoert. Op deze manier wordt je voorbereid op je externe stage.
Binnen de afdeling horeca, toerisme en voeding zijn er de volgende interne stages:
- Chef-kok
- Chef-counter
- Maître
- Chef-winkel
- Chef-bakker

Binnen de afdeling zorg en welzijn is er de volgende interne stage:
- Baliemedewerker

Maar ook binnen de arbeidsoriënterende of arbeidsvoorbereidende stages kunnen er plekken binnen school zijn, bv facilitaire dienstverlening, schoolwacht / beveiliging.

De stage is een verplicht onderdeel binnen het Plan van Toetsing en Afsluiting.