Leerwerktraject (LWT)

Het Valuascollege biedt leerlingen de mogelijkheid om een leerwerktraject te volgen. Het leerwerktraject is een variant op de reguliere basisberoepsgerichte leerweg. De leerling kan met dit traject een VMBO diploma basisberoepsgerichte leerweg / leerwerktraject behalen. Dit diploma heeft dezelfde waarde als een basisberoepsgericht diploma. Een leerling kan hierdoor instromen in niveau 2 van het MBO. Let wel, met een diploma leerwerktraject kan een leerling alleen instromen in niveau 2 in de eigen vakrichting.

Zit je in de basisberoepsgericht leerweg? Werk je graag met je handen, leer jij meer van iets doen, dan van leren uit een boek? Dan is een leerwerktraject (LWT) iets voor jou. Maar let op: LWT moet wel bij je passen. Je inzet, de manier van leren en je beroepsbeeld zijn heel erg belangrijk.

Advies
Het docententeam geeft op basis van leerlingbesprekingen, het dossier en de cijfers een advies aan leerlingen en ouders.
Op basis van dit advies en de eventuele vraag van ouders en/of leerlingen worden er afspraken gemaakt tussen ouders, leerling, mentor en school betreffende het te volgen LWT.

Wat vragen wij aan een LWT leerling?

 1. Je bent gemotiveerd voor je gekozen vakrichting.
 2. Je hebt interesse in een opleiding waarin praktisch werken een zeer belangrijke plaats in neemt.
 3. Je inzet in alle schoolse vakken is voldoende.
 4. Je inzet op je buitenschoolse leerplek is ten allen tijde voldoende.
 5. Je bent zelfstandig in het plannen en organiseren van je huiswerk / schoolwerk, in bijvoorbeeld je tussenuren.


Derde klas
In de derde klas ben je heel veel bezig met sociale vaardigheden, beroepsvaardigheden en competenties. Je krijgt les in de vakken Nederlands, rekenen, maatschappijleer, kunstvakken 1, gymnastiek en je beroepsgericht vak.

Vierde klas
Het leerwerktraject betekent:

 1. De leerling volgt in leerjaar 4 minimaal de vakken Nederlands, het complete beroepsgerichte programma, LOB en Lichamelijke opvoeding (LO).
 2. Het vak Nederlands en het beroepsgerichte vak moeten minimaal met een 6.0 gemiddeld worden afgesloten om te kunnen slagen.
 3. De rekentoets moet zijn afgelegd.
 4. Het vak LO moet met een voldoende zijn afgesloten.
 5. De leerling heeft als eindcijfer voor het profielvak een 6 of hoger is
 6. De leerling scoort voor de 4 verplichte beroepsgerichte keuzevakken niet lager dan een 4.
 7. De leerling heeft een combinatiecijfer dat 6 of hoger is.
 8. De leerling loopt in leerjaar 4 vanaf de herfstvakantie twee of drie dagen stage in een extern bedrijf. (officieel erkend leerbedrijf)
 9. Zodra het stagebedrijf bekend is wordt er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen bedrijf, ouders, school en leerling.


Met het BBL/LWT diploma is het mogelijk om in dezelfde richting in een MBO-2 opleiding door te stromen.

Leer-werk-stage
In het derde en vierde leerjaar loop je ook stage in een bedrijf . Je leert én werkt tijdens deze stage. Je mentor, je vakdocent en je stagebegeleider helpen jou daarbij.