Doorstroommogelijkheden

Vmbo intern:

Onderstaande doorstroommogelijkheden hebben allen betrekking op een overstap aan het einde van het schooljaar. Deze overstap wordt alleen toegestaan mits er wordt voldaan aan de doorstroomnormen zoals deze gelden voor de desbetreffende klas.

 • Doorstroom 4BB naar 4KB = mogelijk
 • Doorstroom 3BB naar 4KB = mogelijk
 • Doorstroom 3KB naar 3GL/TL = mogelijk
 • Doorstroom 3KB naar 4GL/TL = niet haalbaar, omdat de leerling twee volledige AVO-vakken mist. Tevens is de inhoud van de andere AVO-vakken in KB-GL/TL niet gelijk.
 • Doorstroom 4KB naar 4GL/TL = niet haalbaar, omdat de leerling twee volledige AVO-vakken mist. Tevens is de inhoud van de andere AVO-vakken in KB-GL/TL niet gelijk.
 • Doorstroom 3KB naar 3BB = mogelijk
  De teamleider beslist mede adhv het advies van het docententeam / de vakdocenten en de mentor of een leerling Doorstroomt in hetzelfde leerjaar of een vervolgleerjaar. Doorstroom zal altijd in overleg plaatsvinden met ouders en mentor.
 • Doorstroom 3KB naar 4BB = mogelijk.
  De teamleider beslist mede adhv het advies van het docententeam / de vakdocenten en de mentor of een leerling Doorstroomt in hetzelfde leerjaar of een vervolgleerjaar.
 • Doorstroom zal altijd in overleg plaatsvinden met ouders en mentor.\
 • Doorstroom 4GL/TL naar 4KB = niet haalbaar, omdat gestart wordt in het derde leerjaar met het beroepsgerichte vak (studielast 400 klokuren).
 • Doorstroom 4GL/TL naar 4BB = niet haalbaar, omdat gestart wordt in het derde leerjaar met het beroepsgerichte vak (studielast 400 klokuren).
 • Doorstroom 4GL/TL naar 3KB = mogelijk
 • Doorstroom 4GL/TL naar 3BB = mogelijk
 • Doorstroom 3GL/TL naar 3KB = mogelijk
 • Doorstroom 3GL/TL naar 3BB = mogelijk
 • Doorstroom 2T naar 3Thavo = mogelijk
 • Doorstroom 4TL naar 4 H = mogelijk
 • Doorstroom van 4GL naar 4 H = mogelijk
 • Doorstroom van 4Thavo naar 4 H = mogelijk


Er zijn drie overstappen mogelijk die niet per definitie aan het einde van het lopende schooljaar kunnen plaatsvinden:

 • Doorstroom 3KB naar 3BB = mogelijk, indien de uiterste overstapdatum ligt voor de herfstvakantie van het lopende schooljaar.\
 • Doorstroom 3GL/TL naar 3KB = mogelijk, indien de uiterste overstapdatum ligt voor de herfstvakantie van het lopende schooljaar.
 • Doorstroom 3GL/TL naar 3BB = mogelijk, indien de uiterste overstapdatum ligt voor de herfstvakantie van het lopende schooljaar.
   

Havo/THavo intern:

Onderstaande doorstroommogelijkheden hebben allen betrekking op een overstap aan het einde van het schooljaar. Deze overstap wordt alleen toegestaan mits er wordt voldaan aan de doorstroomnormen zoals deze gelden voor de desbetreffende klas.
De overstapmogelijkheden die aangeduid zijn met (*) zijn ook mogelijk gedurende het lopende schooljaar. De uiterste overstapdatum ligt voor de herfstvakantie van het lopende schooljaar.

 • Doorstroom 2H naar 3GL = mogelijk (*)
 • Doorstroom 2H naar 3TL = mogelijk (*)
 • Doorstroom 2H naar 3KB = mogelijk (*)
 • Doorstroom 2H naar 3BB = mogelijk (*)
 • Doorstroom 2TH naar 3GL = mogelijk (*)
 • Doorstroom 2TH naar 3KB = mogelijk (*)
 • Doorstroom 2TH naar 3BB = mogelijk (*)
 • Doorstroom 2T naar 3H = mogelijk (*)
 • Doorstroom 3H naar 3GL/TL = mogelijk (*)
 • Doorstroom 3H naar 3KB = mogelijk (*)
 • Doorstroom 3H naar 3BB = mogelijk (*)
 • Doorstroom 3H naar 4TL = mogelijk, afhankelijk van het gekozen pakket
 • Doorstroom 3H naar 4GL = niet haalbaar, omdat gestart wordt in het derde leerjaar met het beroepsgerichte vak (studielast 200 klokuren)
 • Doorstroom 3H naar 4KB = niet haalbaar, omdat gestart wordt in het derde leerjaar met het beroepsgerichte vak (studielast 400 klokuren).
 • Doorstroom 3H naar 4BB = niet haalbaar,omdat gestart wordt in het derde leerjaar met het beroepsgerichte vak (studielast 400 klokuren).
 • Doorstroom 3Thavo naar 4TL = mogelijk
 • Doorstroom 3 Thavo naar 4GL = niet haalbaar, omdat gestart wordt in het derde leerjaar met het beroepsgerichte vak (studielast 200 klokuren)
 • Doorstroom 3Thavo naar 3 GL = mogelijk (*)
 • Doorstroom 3 Thavo naar 3 TL = mogelijk (*)
 • Doorstroom 3 Thavo naar 4 KB = niet haalbaar, omdat gestart wordt in het derde leerjaar met het beroepsgerichte vak (studielast 400 klokuren).
 • Doorstroom 3 Thavo naar 3 KB = mogelijk (*)
 • Doorstroom 3 Thavo naar 4 BB = niet haalbaar, omdat gestart wordt in het derde leerjaar met het beroepsgerichte vak (studielast 400 klokuren).
 • Doorstroom 3 Thavo naar 3 BB = mogelijk (*)
   

Vanuit extern naar Valuascollege:

Instroom vanuit een andere school richting VMBO Valuascollege
 

 1. leerjaar 1: conform advies basisonderwijs
 2. leerjaar 2: conform advies afleverende school
 3. leerjaar 3: conform advies afleverende school
 4. leerjaar 4: conform advies afleverende school