1blik agenda

Start 1blik agenda in VMBO bovenbouw

Met ingang van schooljaar 2017 - 2018 zijn de leerlingen van de derde klas vmbo gestart met het gebruik van de 1blik agenda. Deze agenda helpt leerlingen om zelfstandig huiswerk en werkzaamheden te leren plannen en structureren en hun verantwoordelijkheid te vergroten. Iets wat met de komst van de huiswerk-functie in Magister de laatste jaren is afgenomen. Het grotendeels van de leerlingen hebben al ervaring met deze agenda vanuit de onderbouw. 

Alle leerlingen hebben de afgelopen week de agenda ontvangen. Om het gebruik van de agenda tot een succes te maken is er een werkwijze op papier gezet:

 • Leerlingen dienen de agenda dit schooljaar tijdens iedere les bij zich te hebben. 
   
 • Mentoren besteden in de les aandacht aan hoe de agenda gebruikt dient te worden. Vakdocenten begeleiden leerlingen voor hun eigen vak. In bijgevoegd stappenplan staat het gebruik beschreven. 
   
 • Docenten noteren tijdens de les het huiswerk op het bord en in Magister, leerlingen nemen het over in hun agenda. Magister alleen is niet meer leidend.
   
 • Mentor en vakdocenten zullen (steekproefsgewijs) controleren op de juistheid van het agendagebruik.
   
 • Bij het vergeten van de agenda stuurt de docent de leerling naar het verzuimbeheer (bij Cor Bosman of Larissa Kerver in kantoor 40.01). In Magister wordt de melding AV genoteerd en de leerling meldt zich de volgende dag om 08.00 uur (ongeacht rooster). De leerling krijgt een papieren hand out waar gedurende de dag het huiswerk op genoteerd kan worden. Thuis neemt de leerling het huiswerk over in eigen agenda.
   
 • Bij veelvuldig agenda vergeten of onjuist gebruik volgt een seintje naar de mentor en een sanctie.
   
 • Leerlingen die hulp nodig hebben bij het plannen kunnen via de mentor een afspraak maken.


Wij zouden het erg prettig vinden wanneer ouders/verzorgers de agenda thuis regelmatig controleren en leerlingen vragen hoe ze hun tijd hebben ingedeeld.

Stappenplan 1blik agenda