Vmbo leerwegen


Op het Valuascollege bieden we onze vmbo’ers ruimte om zich persoonlijk te ontwikkelen in een uitdagende en kleinschalige leeromgeving. Daarbij zijn onderwijs en zorg een ondeelbaar geheel. Wij stellen iedere leerling in staat om zijn passie te ontdekken en te ontwikkelen. Dit leidt tot actieve, autonome en initiatiefrijke leerlingen met een eigen identiteit. Elke leerling ervaart dat hij/zij of zij ertoe doet. Met deze film krijg je een indruk van ons vmbo-gebouw.

Na de brugklas
Als je van de basisschool komt krijg je een dubbel leerwegadvies. Je komt bij ons op school in een brugklas die past bij dit advies. In het tweede jaar wordt, samen met de decaan, gekeken welke leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) het beste bij jou past.
Het Valuascollege biedt na de brugklas vier leerwegen op het vmbo:

1. Theoretische leerweg TL (alleen algemene vakken)
Je bent nog niet bezig met een bepaald beroep. Je hebt weinig moeite met leren en wil hier voorlopig nog mee doorgaan. Via deze leerweg kun je doorstromen naar de middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 4), maar ook naar de havo. Het niveau van de theoretische leerweg is te vergelijken met het hoogste niveau van de vroegere mavo.

Overgang van 2 havo naar 3GT
Als blijkt dat een leerling van 2 havo naar 3GT zal overgaan, dient hij/zij tijdig een keuze te maken voor één van de drie onderstaande vakken:
1. Scheikunde
2. Lichamelijke opvoeding 2
3. Tekenen
Ouder(s)/verzorger(s) worden dan uitgenodigd voor een informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de afdeling 3GT en de te maken keuze uit de vakken.

Doorstromen naar de havo
Na vmbo-theoretisch of vmbo gemengd-theoretisch kun je doorstromen naar de havo. Als je bij de overstap hulp nodig hebt voor bepaalde vakken, krijgen je steunlessen. Hiervoor hebben we een speciaal schakelprogramma ontwikkeld.
Als je voldoet aan de toelatingseisen kun je i het vierde jaar terechtkomen in een klas waar extra aandacht is voor het doorstromen naar het havo. In deze klas krijg je versterkt Engels en Nederlands. Je heb in dat geval geen technologie, maar in plaats daarvan krijg je de mogelijkheid twee vakken te kiezen uit wiskunde, geschiedenis en economie die op havo-niveau worden gegeven, zodat de overstap soepeler kan verlopen. Een schakelprogramma is dan niet meer nodig.

2. Gemengde leerweg GL (algemene vakken en een beroepsgericht vak, start in jaar drie)
 Je hebt weinig moeite met leren en je weet al welke beroepsopleiding je gaat doen. Het leerniveau van de gemengde leerweg is hetzelfde als het niveau van de theoretische leerweg. Het bereidt je voor op middenkaderopleidingen (niveau 4) van het mbo of havo.
Het Valuascollege combineert de theoretische leerweg en de gemengde leerweg tot één leerweg Gemengd/theoretisch+. Wij noemen dit de Gemengd/Theoretische leerweg. Je volgt het beroepsgericht vak Technologie én een extra examenvak. Je kunt afstuderen in meerdere sectoren. Dit is een goede voorbereiding voor alle richtingen in het mbo en voor 4-havo.

3. Kaderberoepsgerichte leerweg KL
(theorie en veel praktijk)
 Deze leerweg bereidt je voor op de vakopleiding of de kaderopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 of 4 . Als je het liefst leert door te doen…en toch een kaderfunctie ambieert, kies je hiervoor. 

4. Basisberoepsgerichte leerweg BL
(je bent een doener, veel praktijk)
 Ben je graag bezig in de praktijk? Dan is deze leerweg iets voor jou. Je doet veel praktijk en ook de theorievakken worden met veel praktische opdrachten aangeboden. Je bereidt je voor op een niveau-2-opleiding van het mbo. Je kunt ook een leerwerktraject volgen, dan loop je stage bij een leer-/werkbedrijf buiten school. Na je opleiding doe je dan minimaal examen in het vak Nederlands en één beroepsgericht programma.

De leerwegen zijn verdeeld in sectoren.