Verrijkt vwo

Wat?

Vanaf schooljaar 2017-2018 biedt het Valuascollege een Verrijkt VWO aan. Samen met 21 andere scholen hebben we daarvoor toestemming gekregen van de Minister van Onderwijs.
Een Verrijkt VWO houdt in dat je de mogelijkheid krijgt om gedurende je middelbareschooltijd meer te doen dan alleen maar een examen halen. Je krijgt de mogelijkheid om aan jezelf te werken of om je nog beter voor te bereiden op je toekomst, bijvoorbeeld door in de vierde klas een stage in te plannen, een cursus te doen aan een universiteit, of door een tijdje naar het buitenland te gaan om daar een taal te leren. Het moet in elk geval iets extra’s zijn dat bij je past en dat je verrijkt.


Hoe?
Het begint met een plan: op welke manier zou jij jezelf willen verrijken? En hoe zou jij dat willen realiseren? In veel gevallen zul je door je plan lestijd en dus lesstof missen, die je uiteindelijk toch zal moeten beheersen. Wat heb jij van school nodig om dat op te vangen? Maar vooral: wat ga jij zelf doen om alles te laten slagen?

Daarna wordt gekeken naar de haalbaarheid. Het spreekt voor zich dat het behalen van je diploma niet in gevaar mag komen door je plan; daarin moet iedereen, dus jijzelf, maar ook je ouders/verzorgers, mentor en teamleider, vertrouwen hebben. Schoolprestaties moeten daarom op orde zijn en je moet je aan alle schoolregels en -afspraken houden. Verder moet je natuurlijk beschikken over een paar onmisbare eigenschappen. Je moet bijvoorbeeld goed (ver vooruit) kunnen plannen, goed kunnen reflecteren op jezelf en op wat je doet, je moet initiatiefrijk en zelfstandig zijn en je moet natuurlijk de volledige steun van je ouders hebben.

De voorbereiding op de verrijking en het vooraf bedenken hoe je de gemiste lesstof gaat opvangen, is het moeilijkst. Misschien begin je hiermee al in de derde klas, terwijl je stage pas halverwege de vierde zal plaatsvinden. Dit vereist dan ook een goede planning, maar ook voortdurende reflectie, controle en bijsturing. Het is dus echt nodig dat iemand met je meekijkt. Je zal daarom regelmatig met een coach doornemen hoe het gaat, of je nog op de goede, afgesproken, weg zit.

Indien jij mag starten met een Verrijkt VWO maken we samen afspraken en we leggen deze vast. Vervolgens evalueer je deze steeds met je coach, docenten, je ouders/verzorgers en mogelijk met andere betrokkenen.

En nu?
Heb je na het lezen van de bovenstaande tekst het idee dat een Verrijkt VWO echt iets voor jou is? Heb je een plan en heb je dit goed met je ouders besproken? Stuur dan even een mailtje naar info-vlc@ogvo.nl, dan maken we snel een afspraak!