Doorstroom van het reguliere onderwijs naar de TOPklas Kunst.

Heb je spijt dat je niet gekozen hebt voor de TOPklas Kunst? Je kunt instromen naar de TOPklas Kunst. Daarvoor moeten we voldoen aan een aantal criteria:

  1. De klas moet ruimte hebben om nieuwe leerlingen aan te nemen.
  2. Je moet een portfolio kunnen overleggen.
  3. Je beschrijft je motivatie voor deze keuze.
  4. Een gesprek met een van de TOPklas docenten.


Portfolio
Het portfolio bestaat uit een motivatiebrief van de leerling en van zijn/haar ouders over de keuze voor de TOPklas kunst. Daarnaast bevat het portfolio een overzicht van het werk dat de leerling tot dan toe gemaakt heeft.
De nieuwe leerling kan in zijn portfolio laten zien dat hij/zij veel kan binnen 1 discipline (bijv. tekenen, schilderen, fotograferen, mode etc.) of binnen meerdere disciplines

Motivatie

In een brief omschrijf je wat jouw motivatie is om de overstap te maken naar de TOPklas kunst.
In onderstaande punten, zie je wat de doorstroomcriteria zijn voor onze leerlingen naar het 3e leerjaar. Je kunt deze punten gebruiken als uitgangspunt voor jouw motivatiebrief.

Doorstroom criteria 3e leerjaar TOPklas kunst 

- De leerling is bekend met en beheerst verschillende teken/schildertechnieken.
- De leerling kan reflecteren op zijn eigen werk.
- De leerling kan zijn werkzaamheden plannen met behulp van een docent.
- De leerling heeft een basiskennis van de beeldende begrippen.
- De leerling is gemotiveerd om nieuwe technieken te leren.