TOPklassen voor iedereen

TOP Talent Ontwikkel Programma
Het Valuascollege is een middelbare school waar onderwijs wordt verzorgd voor vmbo, havo en atheneum. Op het Valuascollege is van oudsher buitengewoon veel interesse voor alles wat te maken heeft met kunst, cultuur en de laatste jaren ook voor sport. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je binnen de TOPklassen van het Valuascollege tegelijkertijd zowel een regulier een vmbo- , havo -of vwo- programma ,als een programma waarin je je passie kunt volgen.

Doel
Door in het bestaande curriculum tijd vrij te maken,creëert het Valuascollege extra ruimte in het rooster om talent-uren in te plannen.. Hierdoor zal de intrinsieke motivatie om het behalen van een diploma extra gestimuleerd worden.

Het uitgangspunt van de TOPklassen is dat alle leerlingen de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs les krijgen in een klas met verschillende onderwijsniveaus. Zo is er een TOPklas vmbo en een TOPklas t/h h/v
De groepen zijn heterogeen.

Heb je vanuit de basisschool een vmbo basis, kader of theoretisch advies? Dan kom je in een TOPklas vmbo. Heb je een Theoretisch-havo of een havo-vwo advies? Dan kom je in een een TOPklas th/hv. 
Heb je gymnasium advies en wil je toch de talenturen volgen, dan zit weliswaar niet in de reguliere TOPklas, maar kun je wel de TOP-uren volgen vanuit je eigen gymnasium+ klas met een aangepast rooster (maatwerkrooster)!

Er wordt gedifferentieerd lesgegeven om alle leerlingen op hun eigen niveau te bedienen. In leerjaar 1 en 2 blijft de samenstelling van de groep gelijk. Maar soms kunnen er ook redenen zijn om in het tweede leerjaar toch voor een andere route te kiezen. Aan het einde van periode 3 van leerjaar 2 vindt determinatie plaats.

Binnen de TOPklassen zijn er 7 talenten:

  • Dans

Gedurende deze officiële vooropleiding voor het hbo volg je naast je reguliere schoolopleiding een intensieve dansopleiding (in samenwerking met ArtEZ). 

  • Musical

Gedrurende deze officiële vooropleiding voor het hbo volg je naast je reguliere schoolopleiding een intensieve musicalopleiding (in samenwerking met Fontys Tilburg).

  • Hockey

Gedurende je reguliere schoolopleiding is er relatief veel tijd en aandacht voor hockey. De trainingen worden in samenwerking met gediplomeerde KNHB-trainers vormgegeven.

  • Handbal

Gedurende je reguliere schoolopleiding is er relatief veel tijd en aandacht voor handbal. De trainingen worden in samenwerking met het Regionaal Trainings Centrum van het Nederlands Handbal Verbond vormgegeven.

  • Kunst (beeldend)

Wij denken dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het ontwikkelen van je eigen creativiteit, daarom bieden we een lesprogramma waarin we een zo breed mogelijk aanbod van kunst centraal zetten. We gaan aan de slag met verschillende materialen en technieken en onderzoeken de interessante kant van de kunstwereld.

  • Muziek

De TOPklas Muziek is bedoeld voor leerlingen die een muzikaal talent hebben en dit talent verder willen ontwikkelen. Na de TOPklas kun je eventueel doorstromen naar de Vooropleiding Muziek die je voorbereidt op een vervolgopleiding in de muziek. Dit kan een conservatorium klassiek of lichte muziek zijn, maar ook een rockacademie of een mbo popmuziek-opleiding.

  • Tennis

Gedurende de reguliere schoolopleiding is er relatief veel tijd en aandacht voor tennis. De trainingen worden in samenwerking met ervaren trainers vormgegeven. 

 

Selectie op talent

We laten je toe op basis van auditie en/of portfolio.

De TOPklassen worden gemengde brugklassen met daarin leerlingen met  theoretisch-havo, havo, havo-vwo en vwo-niveau. Je wordt niet geselecteerd op niveau maar op talent. We laten je toe op basis van auditie en/of portfolio. Leerlingen met een basis, basis-kader, kader, kader-theoretisch en theoretisch advies worden in een reguliere brugklas geplaatst en volgen binnen een maatwerktraject de talenturen.

Individuele leerroute
Als je instroomt in deze brugklas, krijg je een chromebook. Je volgt je eigen, individuele leerroute, je ontwikkelt jouw talent en je volgt de normale lessen in je eigen tempo en op je eigen niveau. Een speciaal team van docenten verzorgt  de lessen en begeleiding. 

Na de brugklas
Na de brugklas blijf je met je klasgenoten bij elkaar in het tweede jaar. Aan het einde van het tweede jaar krijg je een advies over het vervolg van de opleiding: vmbo-theoretisch, havo of vwo/atheneum. In de derde klassen en hoger gaat de talentontwikkeling verder. je volgt dan lessen waarbij je ruimte krijt om jouw talent nog verder te ontwikkelen. Dit heet een maatwerktraject.
Bekijk de prezi-presenatie van de ouderavond van leerjaar 3

Samenwerking
het Valuascollege verzorgt deze deze TOPklassen in intensieve samenwerking met onder andere het Kunstencentrum Venlo, Hogeschool Zuyd, ArtEZ hogeschool voor de kunsten en Fontys Tilburg.

DAMU-regeling
Leerlingen kunnen op grond van de zogeheten DAMU-regeling vrijgesteld worden van bepaalde reguliere lessen. Ouders van leerlingen die van ver moeten komen kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij de Stichting DAMU. Hiervoor gelden wel bepaalde criteria en meer informatie hierover is op te vragen bij de talentdocent(en). De DAMU-regeling kan aangevraagd worden door leerlingen binnen de Dans, Musical of Muziek vooropleiding.