TOPklas Kunst

 

 

 

 

 

Je tekent graag, ontdekt de wereld op je eigen manier en wordt super enthousiast van alles wat met kunst te maken heeft? Dan is de TOPklas kunst misschien wel iets voor jou!
Wij denken dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met het ontwikkelen van je eigen creativiteit, daarom bieden we een lesprogramma waarin we een zo breed mogelijk aanbod van kunst centraal zetten. We gaan aan de slag met verschillende materialen en technieken en onderzoeken de interessante kant van de kunstwereld.

Kijk om je heen
We willen dat je je kennis over de kunsten verder ontwikkelt en ziet wat andere kunstenaars en leerlingen doen en gedaan hebben. Zo leer je zelf ook betere keuzes te maken in je eigen creatieve proces.

Op avontuur
Je leert in de kunstklas fotograferen, ruimtelijke werken maken, tekenen en schilderen, theatervormgeving, film en nog veel meer. We proberen het aanbod in de lessen zo gevarieerd mogelijk te maken, zodat je je breed ontwikkelt. In iedere periode organiseren we een excursie, soms gaan we op bezoek bij een kunstenaar, naar een museum, het theater of gewoon naar buiten!

Adviesbrief en portfolio
Om te kunnen starten in de TOPklas kunst kom je op gesprek met je portfolio. In je portfolio laat je zien wat je graag doet op het gebied van kunst. We vragen ook naar een motivatiebrief voor de TOPklas kunst, van je docent in groep 8 en je ouders.

In de motivatiebrief van de basisschool vragen we het volgende:

  • Wat is de mate van zelfstandigheid van de leerling?
  • Is de leerling initiatiefrijk?
  • Kan de leerling zijn werk zelfstandig plannen?
  • Heeft de leerling een brede interesse, algemene ontwikkeling?
  • Wat is de motivatie voor TOPklas kunst?Wat zijn de toelatingscriteria voor de instroom in de TOPklas kunst?

  • de nieuwe leerling heeft een brede interesse in alles wat samenhangt met kunst en creativiteit.
  • de nieuwe leerling staat open om nieuwe dingen te leren en te ontdekken.
  • de nieuwe leerling kan goed zelfstandig aan het werk.
  • de nieuwe leerling kan in zijn portfolio laten zien dat hij/zij veel kan binnen 1 discipline (bijv. tekenen, schilderen, fotograferen, mode etc.) of binnen meerdere disciplines


Wat zijn de toelatingscriteria voor de doorstroom naar de 3e klas?

3 vmbo-t
- De leerling is bekend met verschillende teken/schildertechnieken.
- De leerling kan reflecteren op zijn eigen werk.
- De leerling kan zijn werkzaamheden plannen met behulp van een docent.
- De leerling heeft een basiskennis van de beeldende begrippen.
- De leerling is gemotiveerd om nieuwe technieken te leren en

3 havo/vwo
- De leerling beheerst verschillende teken/schildertechnieken
- De leerling kan reflecteren op zijn eigen werk
- De leerling kan zijn werkzaamheden zelfstandig plannen
- De leerling heeft een uitgebreide kennis van de beeldende begrippen

Hoe verloopt het aanmeldingstraject, PLUSavond, Open Huis, Info-avond, aanmeldingen, audities/toelatingstraject en datum van definitief bericht over de toelating?

Open Huis
Tijdens het Open Huis vertellen TOPklas kunst leerlingen aan ouders en kinderen over de inhoud van de TOPklas kunst. Ook zijn de docenten van de TOPklas kunst aanwezig om vragen te beantwoorden. In het gebouw is op verschillende plaatsen werk te zien van de TOPklas kunst leerlingen.

PLUSavond
Algemene informatie over de TOPklas kunst voor ouders en leerlingen. Tijdens deze bijeenkomst vertellen de docenten van de TOPklas kunst over de aanmelding, de inhoud van het portfolio, het lesprogramma en beantwoorden ze eventuele vragen.

(Het portfolio bestaat uit een motivatiebrief van het kind, de docent van groep 8 en van zijn/haar ouders over de keuze voor de TOPklas kunst. Daarnaast bevat het portfolio een overzicht van het werk dat het kind tot dan toe gemaakt heeft.)

Inleveren portfolio
Kinderen die graag aan de TOPklas kunst willen deelnemen, leveren in twee rondes hun portfolio is:
donderdag 12 december van 15.30-17.00 en donderdag 5 maart van 15.30-17.00. 

Kinderen en ouders horen diezelfde avond nog (telefonisch) of het portfolio voldoende is voor de deelname aan de TOPklas kunst.
Als ouders/kinderen onverhoopt niet kunnen komen op deze dagen, kunnen ze een afspraak maken met Richard Wering (RWering@ogvo.nl) of Kelly Bogucki (kbogucki@ogvo.nl).


Wat is het curriculum (inhoud en aantal lessen)?
Brugklas
2 uur per week 3D
2 uur per week 2D
2 uur per week CKV

2e klas
2 uur per week 3D
2 uur per week 2D
2 uur per week CKV

Museum en/of tentoonstelling bezoeken in zowel de brugklas als de 2e klas
Atelierbezoeken in zowel de brugklas als de 2e klas

Meer informatie?
Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar de heer Richard Wering: rwering@ogvo.nl of kbogucki@ogvo.nl