TOPklas Kunst

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen om je eigen creativiteit vorm te geven.  Als je in de TOPklas Kunst start heb je zelf al heel veel gedaan. Je talent krijgt op deze opleiding de kans om te groeien, te veranderen en te ontwikkelen. Jij prikkelt op deze manier steeds de creatieve kant van je brein.

Kijk om je heen
We willen dat je je kennis over de kunsten verder ontwikkelt en ziet wat andere kunstenaars en leerlingen doen en gedaan hebben. Dan kun je zelf ook betere keuzesmaken in je eigen creatieve proces. In het filmpje over het laatste avondmaal kun je zien wat dat kan worden in slechts 50 minuten!

Excursies
Je leert in de kunstklas fotograferen, ruimtelijke werken maken, tekenen en schilderen, theatervormgeving, film enzovoort. In iedere periode proberen we een excursie te organiseren naar een kunstenaar of museum om hier ook te kijken wat anderen gedaan hebben en wat je daarvan zelf kunt gebruiken in je eigen werk.

Adviesbrief en portfolio
Om in de TOPklas Kunst te komen vragen we je om de adviesbrief van de basisschool mee te nemen en een eigen portfolio.
 
•In de adviesbrief van de basisschool moet het volgende staan:
mate van zelfstandigheid
initiatief nemen
kunnen plannen
brede interesse algemene ontwikkeling
motivatie voor KUMU-klas

 

Wat zijn de toelatingscriteria voor de instroom in de brugklas:

- de nieuwe leerling heeft een brede interesse in alles wat samenhangt met kunst en creativiteit.
- de nieuwe leerling staat open om nieuwe dingen te leren en te ontdekken.
- de nieuwe leerling kan goed zelfstandig aan het werk.
- de nieuwe leerling kan in zijn portfolio laten zien dat hij/zij veel kan binnen 1 discipline (bijv. tekenen, schilderen, fotograferen, mode etc.) of binnen meerdere disciplines

Wat zijn de toelatingscriteria voor de doorstroom naar de 3e klas:
3 vmbo-t
- De leerling is bekend met verschillende teken/schildertechnieken.
- De leerling kan reflecteren op zijn eigen werk.
- De leerling kan zijn werkzaamheden plannen met behulp van een docent.
- De leerling heeft een basiskennis van de beeldende begrippen.
- De leerling is gemotiveerd om nieuwe technieken te leren en

3 havo/vwo
- De leerling beheerst verschillende teken/schildertechnieken
- De leerling kan reflecteren op zijn eigen werk
- De leerling kan zijn werkzaamheden zelfstandig plannen
- De leerling heeft een uitgebreide kennis van de beeldende begrippen
 

Hoe verloopt het aanmeldingstraject, traject Open Huis, infoavond Plusopleiding, aanmeldingen, audities/toelatingstraject en datum van definitief bericht over de toelating.

-Open Huis
Tijdens het Open Huis vertellen steeds twee kunstklasleerlingen aan ouders en kinderen over de inhoud van de kunstklas. Naast het praatje is hier ook een kleine tentoonstelling te zien van het werk van de leerlingen.

- Plusavond 
Algemene informatie over de TOPklas kunst voor ouders en kinderen. Hier krijgen ze ook uitgebreidere informatie over de inhoud van het portfolio en ze krijgen een vragenlijst mee.
(Portfolio in het kort: Het portfolio bestaat uit een motivatiebrief van het kind en een motivatiebrief van zijn/haar ouders over de keuze voor de TOPklas kunst. Daarnaast bevat het portfolio een overzicht van het werk dat het kind tot dan toe gemaakt heeft.)

- Inleveren portfolio
Kinderen die graag aan de TOPklas kunst willen deelnemen, leveren in maart hun portfolio in (de exacte datum volgt binnenkort). Kinderen en ouders horen diezelfde avond nog (telefonisch) of het portfolio voldoende is voor de aanname in de TOPklas kunst.
Als ouders/kinderen onverhoopt niet kunnen komen op deze dag, kunnen ze een afspraak maken met Richard Wering (RWering@ogvo.nl) of Kelly Bogucki (kbogucki@ogvo.nl).


    
Wat is het curriculum (inhoud en aantal lessen) -> kan via verwijzing naar de lessentabellen.
Brugklas
2 uur per week 3D
2 uur per week 2D
1 uur per week CKV

2e klas
2 uur per week 3D
2 uur per week 2D
1 uur per week CKV

3x per jaar museum en/of tentoonstelling bezoeken in zowel de brugklas als de 2e klas
Atelierbezoeken in zowel de brugklas als de 2e klas

Meer informatie
Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar de heer Richard Wering: rwering@ogvo.nl