TOPklassen havo-vwo

Heb jij speciaal talent op het gebied van muziek, dans, musical, toneel of sport? Dan pas jij misschien wel in een TOPklas!

Talentontwikkelprogramma
TOP staat voor Talent Ontwikkel Programma. in de TOpklas krijg je de kans om je diploma te halen en jouw  talent te ontwikkelen.

 

Binnen de TOPklassen zijn er 7 talenten:

  • Dans

Gedurende deze officiële vooropleiding voor het hbo volg je naast je reguliere schoolopleiding een intensieve dansopleiding (in samenwerking met ArtEZ). 

  • Musical

Gedrurende deze officiële vooropleiding voor het hbo volg je naast je reguliere schoolopleiding een intensieve musicalopleiding (in samenwerking met Fontys Tilburg).

  • Hockey

Gedurende je reguliere schoolopleiding is er relatief veel tijd en aandacht voor hockey. De trainingen worden in samenwerking met gediplomeerde KNHB-trainers vormgegeven.

  • Handbal

Gedurende je reguliere schoolopleiding is er relatief veel tijd en aandacht voor handbal. De trainingen worden in samenwerking met het Regionaal Trainings Centrum van het Nederlands Handbal Verbond vormgegeven.

  • Kunst (beeldend)

Gedrurende je reguliere schoolopleiding is er relatief veel tijd en aandacht voor beeldende vakken.

  • Muziek

De TOPklas Muziek is bedoeld voor leerlingen die een muzikaal talent hebben en dit talent verder willen ontwikkelen. Na de TOPklas kun je eventueel doorstromen naar de Vooropleiding Muziek die je voorbereidt op een vervolgopleiding in de muziek. Dit kan een conservatorium klassiek of lichte muziek zijn, maar ook een rockacademie of een mbo popmuziek-opleiding.

  • Tennis

Gedurende de reguliere schoolopleiding is er relatief veel tijd en aandacht voor tennis. De trainingen worden in samenwerking met ervaren trainers vormgegeven. 

 

Selectie op talent

We laten je toe op basis van auditie en/of portfolio.

De TOPklassen worden gemengde brugklassen met daarin leerlingen met  theoretisch-havo, havo, havo-vwo en vwo-niveau. Je wordt niet geselecteerd op niveau maar op talent. We laten je toe op basis van auditie en/of portfolio. Leerlingen met een basis, basis-kader, kader, kader-theoretisch en theoretisch advies worden in een reguliere brugklas geplaatst en volgen binnen een maatwerktraject de talenturen.

Individuele leerroute
Als je instroomt in deze brugklas, krijg je een chromebook. Je volgt je eigen, individuele leerroute, je ontwikkelt jouw talent en je volgt de normale lessen in je eigen tempo en op je eigen niveau. Een speciaal team van docenten verzorgt  de lessen en begeleiding. 

Na de brugklas
Na de brugklas blijf je met je klasgenoten bij elkaar in het tweede jaar. Aan het einde van het tweede jaar krijg je een advies over het vervolg van de opleiding: vmbo-theoretisch, havo of vwo/atheneum. In de derde klassen en hoger gaat de talentontwikkeling verder. je volgt dan lessen waarbij je ruimte krijt om jouw talent nog verder te ontwikkelen. Dit heet een maatwerktraject.
Bekijk de prezi-presenatie van de ouderavond van leerjaar 3

Samenwerking
het Valuascollege verzorgt deze deze TOPklassen in intensieve samenwerking met onder andere het Kunstencentrum Venlo, Hogeschool Zuyd, ArtEZ hogeschool voor de kunsten en Fontys Tilburg.

DAMU-regeling
Leerlingen kunnen op grond van de zogeheten DAMU-regeling vrijgesteld worden van bepaalde reguliere lessen. Ouders van leerlingen die van ver moeten komen kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij de Stichting DAMU. Hiervoor gelden wel bepaalde criteria en meer informatie hierover is op te vragen bij de talentdocent(en). De DAMU-regeling kan aangevraagd worden door leerlingen binnen de Dans, Musical of Muziek vooropleiding.