1blik agenda

Start 1blik agenda in 3THavo

Met ingang van dit schooljaar starten leerlingen van de derde klas GT en THavo met het gebruik van de 1blik agenda. Deze agenda helpt leerlingen om zelfstandig huiswerk en werkzaamheden te leren plannen en structureren en hun verantwoordelijkheid te vergroten. Iets wat met de komst van de huiswerk-functie in Magister de laatste jaren is afgenomen. Leerlingen van GT hebben al ervaring met deze agenda, voor de THavo leerlingen is het nieuw.
Alle leerlingen hebben de afgelopen week de agenda ontvangen. Om het gebruik van de agenda tot een succes te maken is er een werkwijze op papier gezet:

 • Leerlingen dienen de agenda dit schooljaar tijdens iedere les bij zich te hebben. 
   
 • Mentoren besteden in de les aandacht aan hoe de agenda gebruikt dient te worden. Vakdocenten begeleiden leerlingen voor hun eigen vak. In bijgevoegd stappenplan staat het gebruik beschreven. 
   
 • Docenten noteren tijdens de les het huiswerk op het bord en in Magister, leerlingen nemen het over in hun agenda. Magister alleen is niet meer leidend.
   
 • Mentor en vakdocenten zullen (steekproefsgewijs) controleren op de juistheid van het agendagebruik.
   
 • Bij het vergeten van de agenda stuurt de docent de leerling naar het verzuimbeheer (bij Cor Bosman of Larissa Kerver in kantoor 30.11). In Magister wordt de melding AV genoteerd en de leerling meldt zich de volgende dag om 8.00 uur (ongeacht rooster). De leerling krijgt een papieren hand out waar gedurende de dag het huiswerk op genoteerd kan worden. Thuis neemt de leerling het huiswerk over in eigen agenda.
   
 • Bij veelvuldig agenda vergeten of onjuist gebruik volgt een seintje naar de mentor en een sanctie.
   
 • Leerlingen die hulp nodig hebben bij het plannen kunnen tot aan de herfstvakantie op donderdagen het 7e uur terecht in lokaal 32.09. Verder kan via de mentor ook op andere momenten een afspraak gemaakt worden.


Wij zouden het erg prettig vinden wanneer ouders/verzorgers de agenda thuis regelmatig controleren en leerlingen vragen hoe ze hun tijd hebben ingedeeld.

Stappenplan 1blik agenda