THavo

Wat?
THavo is een zesjarige leerroute die opleidt voor vmbo-t en havo.
De zesjarige leerroute zorgt, naast het behalen van een vmbo-t- diploma, voor een succesvolle
overstap van 4 vmbo-t naar 4 havo. Daarna kan in 5 havo het havo-diploma worden behaald. Het
programma bereidt de leerlingen ook voor op een goede overstap naar het vervolgonderwijs
(hbo).

Waarom?
Het Valuascollege wil leerlingen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt en talent telt. De
school wil daarom het beste uit elke leerling halen. In de praktijk blijkt dat veel leerlingen wel
havo-kwaliteiten hebben, maar deze via het reguliere havo-traject onvoldoende kunnen
ontwikkelen. Daarom bieden we THavo aan.

Voor wie?
De leerroute THavo is speciaal bedoeld voor leerlingen die hun middelbare schoolcarrière starten
met een advies vmbo-t of vmbo-t/havo. Deze leerlingen hebben vaak meer tijd nodig om eruit te
halen wat erin zit. Het zijn leerlingen die aan het einde van de brugklas net niet toegelaten
kunnen worden tot het havo of leerlingen die daar jarenlang op hun tenen zouden moeten lopen.
Aan het einde van de brugklas beslist het docententeam of een leerling mag starten in het
THavo. 
Met het de komst van de tweejarige brugklas, zal de thavo route pas in leerjaar 3 starten. Aan het
einde van de tweede klas beslist het docententeam of een leerling mag starten in het thavo.
 
Hoe?
Op dit moment start de leerroute in de tweede klas. Met ingang van de tweejarige brugklas
schooljaar 2018 – 2019 start de leerroute in klas drie. De leerstof van het vmbo-t wordt uitgebreid
met havo-leerstof. Er wordt aandacht besteed aan de havo-manier van denken, werken en
toetsen. De leerlingen hebben extra lessen Nederlands, wiskunde, Engels en Duits. Frans wordt
niet aangeboden. Daarnaast krijgen de THavo-leerlingen extra lessen SLOB (Studie Loopbaan
Oriëntatie en Begeleiding). Hier wordt de nadruk gelegd op de studie- en de beroepskeuze én
aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Dit alles zorgt voor een succesvolle overstap
van 4 vmbo-t naar 4 havo.
 
Samenwerking
Het Valuascollege realiseert deze zesjarige leerroute in samenwerking met externe partners uit
o.a. het bedrijfsleven en het hbo. Zo ontstaat een doorlopende leerlijn van brugklas, via het havo-
diploma naar een succesvolle hbo-carrière.
 
Contactpersoon

Bo Alberts (projectleider THavo) boalberts@ogvo.nl