Toetsing en rapportage

Gedurende het schooljaar zijn er wekelijks toetsen ter afsluiting van de behandelde lesonderdelen.
Daarnaast worden de vorderingen van de leerlingen twee keer per jaar getoetst in een toetsweek. Tijdens deze toetsweek worden de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken getoetst en zijn er toetsen voor rekenen/wiskunde en Engels. Op basis van de behaalde toetsresultaten en de bevindingen van de docenten stromen de leerlingen door naar een hogere groep, doubleren ze of stromen ze uit naar het reguliere onderwijs.


Na iedere toetsweek ontvangen de leerlingen een rapport over de verstreken periode. Er vinden dan ook gesprekken plaats met ouders waarin de vorderingen besproken worden.

Snel een indruk krijgen van de Internationale Schakelklas? Bekijk hier het filmpje!