Schoolverloop

De internationale schakelklas kent de volgende doorstroomstructuur:

 • A0-groep
  In deze groep worden analfabeten en leerlingen die nog erg veel moeite met het Latijnse schrift hebben, geplaatst. Het lezen en schrijven van de Nederlandse taal staat centraal. In de A0-groep krijgen de leerlingen de kans om aan het onderwijs, zoals we dat in Nederland kennen, te wennen.
  Het einddoel in deze groep is alfabetisering.
   
 • A1-groep
  In deze groep worden gealfabetiseerde leerlingen in het Latijnse schrift geplaatst.
  De Nederlandse taal staat centraal. De nadruk tijdens de lessen ligt op de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Verder wordt er in de A1-groep gewerkt aan schoolse vaardigheden zoals agendagebruik, gestructureerd werken en studeren.
  Het einddoel in deze groep is Taalniveau A1 volgens de CEF-normen.
   
 • A2-groep
  Zodra de leerling taalniveau A1 bereikt heeft, stroomt deze door naar de A2-groep. Hoewel de nadruk natuurlijk nog steeds op de Nederlandse taal ligt, worden ook de hoofdvakken van het vervolgonderwijs, wiskunde en Engels, steeds belangrijker. Vanaf deze groep gaan de leerlingen zich, onder begeleiding van een docent, oriënteren op hun verdere (studie)loopbaan.
  Het einddoel in deze groep is Taalniveau A2 volgens de CEF-normen en reken-/wiskundeniveau 1F.
   
 • B1-groep
  In deze groep worden leerlingen geplaatst die taalniveau A2 beheersen. Het einddoel in deze groep is een niveau te bereiken waarmee de leerlingen kunnen uitstromen naar het reguliere onderwijs. Het streven is om hierbij taalniveau B1 en reken-/wiskundeniveau 2F te behalen. Dit is echter niet voor alle leerlingen haalbaar. Leerlingen zullen dan ook naar verschillende niveaus uitstromen: van brugklas tot MBO, van basisberoepsonderwijs tot havo.
  De einddoelen in deze groep zullen dan ook per leerling worden vastgesteld.

  Op de ISK streven we ernaar om leerlingen in maximaal 2 jaar het gehele traject te laten doorlopen.
  Het is goed mogelijk dat leerlingen in één periode zoveel vooruitgang boeken dat ze een groep kunnen overslaan. Het traject zal dan geen twee jaar duren. Het komt ook voor dat een leerling na één periode het taalniveau niet behaald heeft en dat deze leerling de groep nog eens overdoet.

De decaan van ISK is Mark Aerts