Organisatie

Aanmelden
U kunt uw kind of leerling van uw school telefonisch of via een e-mail aanmelden bij Eefje Gommans. Dit aanmelden kan dagelijks tussen 11.00 en 11.15 uur of tussen 13.00 en 13.25 uur.

Telefoon: 077-8512523
E-mail: eegommans@ogvo.nl

Intake en toelating

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Eefje Gommans zal deze afspraak met u maken. Bij het intakegesprek hebben wij de volgende documenten nodig:
• Paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning
• Banknummer
• Burgerservicenummer
• Eerder behaalde diploma’s

Het is de bedoeling dat zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) bij het intakegesprek aanwezig zijn. Met behulp van een formulier brengen wij persoonlijke gegevens en onderwijsgegevens in kaart. Ook wordt, eventueel met behulp van digitale toetsen, het huidig taalniveau vastgesteld. Naar aanleiding van deze gegevens en resultaten wordt er een individueel plan voor de leerling opgesteld. Een plaatsingscommissie besluit of de leerling daadwerkelijk aangenomen wordt.

Plaatsing

Als de leerling wordt aangenomen wordt hij/zij in een voorlopige groep geplaatst. Na maximaal 6 weken wordt het definitieve, individuele plan opgesteld en verandert de leerling eventueel nog van klas. Het individuele trajectplan wordt enkele malen per schooljaar geëvalueerd met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s).