Internationale schakelklas

Snel een indruk krijgen van de Internationale Schakelklas? Bekijk hier het filmpje!

Internationale Schakelklas (ISK)
Een onderdeel van het Valuascollege is de Internationale Schakelklas (ISK). Leerlingen die sinds kort in Nederland wonen en tussen de 12 en 18 jaar zijn, leren hier de Nederlandse taal. Daarnaast leren ze andere vaardigheden om goed te kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij en wordt er gewerkt aan vakken die de leerlingen ook in het reguliere onderwijs krijgen. De verschillende klassen bestaan uit maximaal 18 personen, zodat de leerlingen optimaal begeleid kunnen worden. Na gemiddeld twee jaar beheersen ze het lezen, luisteren, spreken en schrijven van de Nederlandse taal op een voldoende niveau. De leerlingen stromen dan uit naar het reguliere onderwijs.