Vwo-plusbrugklas

Het Valuascollege heeft een speciale vwo-brugklas: vwo-plus. De meeste vakken die je in deze brugklas krijgt, hebben de leerlingen van de havo/vwo-brugklassen ook. Maar er zijn een paar verschillen. 

1. Je krijgt een chromebook. Zo kun je informatie snel opzoeken en gebruiken in je les.
2. Je volgt extra vakken. Onder andere sterrenkunde, toneel, website bouwen.
3. Je leert op hoog niveau Engels en werkt met een Engelstalige methode.
4. Je leert onderzoeken en ontwerpen. En je doet daarbij spannende proefjes.
5. Als je het heel goed doet kun je onderwijs op maat volgen. Je krijgt dan extra vakken zoals archeologie en kunst.

Je kunt naar de vwo-plus brugklas als je voldoet aan de volgende 2 eisen:

• Je plaatsingsadvies van de basisschool is vwo.
• Je kiest ( samen met je ouders ) bewust voor deze klas

Toelichting: Je krijgt van de basisschool een schooladvies (verwacht eindniveau VO ) en een plaatsingsadvies ( voor type brugklas ).
Indien je graag naar de vwo+ brugklas wilt, maar plaatsingsadvies havo/vwo hebt, wordt je geplaatst in een havo-/vwo-brugklas en zal er overleg met de basisschool moeten plaatsvinden. Met instemming van de basisschool kan plaatsing in vwo-plus brugklas plaatsvinden.
  

         

 Bekijk hier een PPT met daarin de nodige informatie.