Teamleiders

 

1 en 2 vmbo basisberoep, kader beroeps en theoretisch
Mevrouw Brigitte Doornhein
BDoornhein@ogvo.nl
telefoon 077-3590453

 

3 en 4 vmbo basisberoeps/ kaderberoeps
Mevrouw Andrea Paquay- Vroemen avroemen@ogvo.nl
telefoon 077-3590411

 

3 en 4 vmbo gemengd theoretisch
De heer Paul dekkers pdekkers@ogvo.nl
telefoon 077-3590460

 
 

1 en 2 havo/ atheneum, thavo/ TOPklassen
Mevrouw Lisanne Thielen
lithielen@ogvo.nl
telefoon: 077-3590400

   

3,4,5 havo 
De heer Dus Schoenmakers dschoenmakers@ogvo.nl
telefoon 077-3590476

 

3 t/m 6 atheneum
De heer Marcel Heinemans
mheinemans@ogvo.nl
telefoon 077-3590400

 

vwo-plus brugklas en 2 t/m 6 gymnasium-plus
Mevrouw Annemarie van Dooren-Sommers asommers@ogvo.nl
telefoon 077-3590400

 

 

Internationale schakelklas (ISK) 
mevrouw Eefje Gommans
eegommans@ogvo.nl
telefoon 06-46646723