Oxford / Abingdon (3 ath)

Dit jaar wordt er wederom een reis naar Engeland georganiseerd voor in de activiteitenweek voor de leerlingen van 3A1, 3A2, 3A3 en 3A4. Deze 4-daagse reis zal plaatsvinden van maandag 4 juni tot en met vrijdag
8 juni 2018. Een groep leerlingen en begeleiders reist dan naar het Engelse Abingdon, alwaar
de leerlingen in twee-, drie- of viertallen verblijven bij gastgezinnen.
What better way to practise your English?

Reis en verblijf zijn geregeld via de organisatie Senlac Tours (www.senlactours.nl).
De reissom komt neer op ca. € 350,- per leerling. Afhankelijk van het aantal definitieve deelnemers aan de reis, de wisselkoersen en de beschikbare excursies kan dit bedrag wijzigen. Wat je hiervoor kunt verwachten is het volgende:

  • Vervoer per luxe touringcar (deze is de hele reis beschikbaar)
  • 2x overtocht met de ferry Calais-Dover/Dover-Calais
  • 3 full board (ontbijt + diner) overnachtingen bij de gastgezinnen
  • Excursies (programma onder voorbehoud in verband met beschikbaarheid van de excursies; Canterbury, Oxford, Windsor, Londen)
  • Entreegelden en een dagkaart voor de Londense metro

Er wordt van de deelnemende leerlingen wel het een en ander verwacht. We hebben een vol
excursieprogramma en we verwachten dan ook een brede interesse bij de deelnemende
leerlingen.

De leerlingen worden ingedeeld in groepen met elk een vaste begeleider. In elke groep kan
van leerlingen worden gevraagd om van te voren op school over een bepaald onderdeel van
de reis iets voor te bereiden (uiteraard in het Engels).

Aanmelden, op vrijwillige basis, kan door het volgende in te leveren:

  • bijgaand opgaveformulier
  • een kopie van je identiteitskaart / paspoort (beide kanten!)
  • de ondertekende “verklaring van goed gedrag”
  • Uiterlijk 3 november 2017 in te leveren bij Tim van den Berg of Joost Kiefte. 

De inschrijving is gesloten.

De organisatie behoudt zich het recht voor, om in samenspraak met de schoolleiding
leerlingen van deelname uit te sluiten. Leerlingen die vorig jaar al mee zijn geweest met deze reis zijn uitgesloten van deelname. Ook hierover is geen correspondentie mogelijk. Bij het overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt er geloot. En... ook hierover is geen correspondentie mogelijk.

De school heeft voor deze reis geen annuleringsverzekering afgesloten, dit om de kosten zo
laag mogelijk te houden. Mocht een leerling om wat voor reden dan ook uiteindelijk niet
meegaan, worden reeds gemaakte kosten niet geretourneerd. Het staat vrij om zelf een
annuleringsverzekering af te sluiten.
Er wordt medio mei een informatieavond gepland waarbij informatie zal worden verstrekt
over de reis, het programma, de gastgezinnen etc. Nadere informatie hierover volgt via de
nieuwsbrief.

Bekijk ook de regels die we deze reis hanteren.