Reizen

Op het Valuascollege organiseren we verschillende reizen voor verschillende doelgroepen.
 
  havo / vwo:

vmbo:

Bekijk het protocol reizen Valuascollege

Betalen
Ná definitieve aanmelding (en ná een eventuele loting) ontvangen de ouders een mailbericht met daarin een link voor de betaling van de reis. Bij veel reizen is het mogelijk om in termijnen te betalen.

Niet mee op reis
Meegaan met bovenstaande reizen is niet verplicht. Wij realiseren ons goed dat niet iedere financiële gezinssituatie ruimte geeft om mee te kunnen gaan met een verre reis. Bovendien kan het zijn dat kinderen om uiteenlopende redenen niet mee wíllen met een schoolreis. Mocht een leerling niet mee op reis kunnen / willen gaan, dan zal de school zorgdragen voor een alternatief programma op school.