Regels

Lesuitval
Lesuitval proberen we zoveel mogelijk te voorkomen. In het algemeen geldt voor de eerste drie klassen dat de leerlingen worden opgevangen als er een les uitvalt.

Te laat komen
Als je te laat komt, moet je een te laat brief halen bij de receptie. De eerstvolgende ochtend moet je je om 8.00 uur melden bij verzuimbeheerder.

havo/vwo: de heer Stefan Hoeboer
vmbo bovenbouw: mevrouw Larissa Kerver (bassis, kader) of de heer Cor Bosman (GT)

Gele kaart
De docent geeft een gele kaart aan een leerling als hij/zij de lessituatie dusdanig verstoort dat zijn/haar aanwezigheid een goede lesvoortgang in de weg staat. De leerling haalt een gele kaart bij de verzuimbeheerder en komt met een ingevulde gele kaart 5 minuten voor het einde van de les terug bij de docent. De docent vult op de gele kaart de reden in van verwijdering uit de les en geeft strafwerk op. De docent neemt dezelfde dag nog telefonisch contact op met ouders en informeert de mentor van de leerling over dit gesprek.

 

Ziekte, betermelding en lesverzuim

U kunt de ziekmelding vanaf 8.00 uur doorgeven via:

havo/vwo leerjaar 1 en 2: 0773590496
havo/vwo leerjaar 3, 4, 5 en 6: 0773590482
vmbo leerjaar 1 en 2: 0773590444
vmbo leerjaar 3 en 4: 0773590406
ISK, alle leerjaren: 0778512523

Wordt een kind op school ziek, dan meldt hij/zij zich bij de verzuimbeheerder. Na contact met de ouders mag hij/zij naar huis.

Vrijstelling van lessen (bijv. lessen LO) en verlof bij speciale gelegenheden moet bij de receptie en de teamleider met een kaart worden aangevraagd. Vroegtijdig of verlengd vakantieverlof wordt niet verleend.Een verzoek aan de ouders / verzorgers: wilt u verlofaanvragen ingevuld op de zogenaamde “gekleurde kaart” (zoals het verlof voor het bezoek aan een orthodontist, tandarts of arts) graag minimaal één dag van te voren laten tekenen door één van de verzuimbeheerders.

Controle van kluisjes
De kluisjes van leerlingen kunnen periodiek en onaangekondigd (in aanwezigheid van een getuige) gecontroleerd worden op inhoud zoals drugs, wapens en dergelijke.

Gevonden voorwerpen
Iedere maand vinden wij (ongelooflijk) veel jassen, rekenmachientjes, brillen, vesten, gymtassen, paraplu's, petten, mutsen, broodtrommels, schoenen (?!), sieraden, oordopjes, etc. etc....
Je kunt bij de receptie navragen als je iets kwijt bent.

Aangifte van diefstal
Bij vermissing en/of diefstal van persoonlijke spullen meldt een leerling, ouder of verzorger dit bij zijn/haar mentor. Indien gewenst kan de leerling, ouder of verzorger vervolgens aangifte doen bij de politie. Dit kan digitaal of op het politiebureau.
De mentor meldt de vermissing bij de teamleider facilitaire dienst zodat de school overzicht heeft.

Campusleerlingenstatuut
De school heeft ook een Campusleerlingenstatuut, een schriftelijke vastlegging van de rechten en plichten van de leerlingen. Bekijk hier het statuut ('19/'20).
Wil je hier meer over weten, stuur dan een mailtje naar de Leerlingenraad. . (leerlingenraad@valuascollege.nl)

Telefoontas in de klas
Binnen school besteden we aandacht aan de omgang met moderne media, waaronder verstandig gebruik van de mobiele telefoon. We streven ernaar zoveel mogelijk rust te bewaren en duidelijke mogelijkheden te creëren voor het omgaan met een mobiele telefoon tijdens lestijd. Dit uit zorg voor de leerling en ook de medewerkers van de school. In alle lokalen van het Valuascollege hangt een telefoontas.

 • In gebouw 500 gelden de volgende regels:
  Telefoon in de telefoontas
  Telefoon in de eigen tas
  Telefoon in het kluisje
   
 • In de onderbouw havo/vwo en op vmbo moet de telefoontas verplicht door de docent in gebruik worden genomen. De leerling heeft te allen tijde de mogelijkheid de telefoon in zijn/haar eigen kluisje of tas te laten. Indien de docent gebruik maakt van de tas, volgen de leerlingen de regels die de docent stelt.

  De directie heeft besloten om de regel rond het gebruik van de telefoontas zoals gecommuniceerd in het leerlingsstatuut, aan te passen (nov '19). Deze aanpassing betreft de bovenbouw van het havo/vwo.

  In navolging van de ingezette wijziging in december 2018, is het nadrukkelijk de bedoeling dat áls een leerling ervoor kiest de telefoon mee te nemen naar het leslokaal, deze in de telefoontas bewaard wordt. De docent bepaalt of er tijdens de les gebruik van mag worden gemaakt (voor lesdoeleinden). De leerling heeft altijd de keuze de telefoon in het kluisje te bewaren. Hiermee is er één regel voor de hele school (zowel onderbouw als bovenbouw, Vmbo als havo/vwo).
   
 • Als een leerling zich niet aan de regels houdt, wordt de telefoon ingenomen. De leerling kan de telefoon (op vertoon van zijn/haar schoolpasje) na 16.00u ophalen bij de receptie in het hoofdgebouw.
   
 • Leerlingen hebben de keuze om de telefoon thuis te laten, in hun kluis te bewaren of een andere afgesloten plek. Indien de leerling kiest de telefoon mee te nemen naar de klas, kiest hij/zij ervoor de telefoon in de telefoontas te deponeren. De leerling (en zijn/haar ouders/verzorgers) zijn daardoor verantwoordelijk voor de telefoon, school is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging. Uiteraard zal school/de docent regels voor het gebruik van de telefoontas hanteren om er mede voor te zorgen dat de telefoon niet stuk/kwijt/zoek raakt.

 

Bekijk de algemene regels

Bekijk de Valuas Values