LO-voetbal

In schooljaar 2014/2015 zijn 23 leerlingen uit het derde leerjaar (VMBO, Havo en VWO) gestart met LO-Voetbal. LO-Voetbal wordt aangeboden in leerjaar 3 en 4 Valuasbreed. De leerlingen maken kennis met de eerste aspecten uit het trainersvak. Zo zullen ze moeten leren in de huid te kruipen van een F,E of D-jeugd speler.

  • Uit welke onderdelen bestaat een training?
  • Hoe bereid ik zo’n training voor?

Op deze vragen leren de leerlingen antwoord te geven.

Ook het maatschappelijke aspect komt sterk terug in LO-Voetbal, genaamd Veilig Sport Klimaat.
Bijvoorbeeld:

  • Hoe om te gaan met agressie in veld?
  • Hoe om te gaan met de beslissingen van de scheidsrechter?

De persoonlijke ontwikkeling van de leerling is de belangrijkste pijler binnen LO-Voetbal. Met name op de competenties leidinggeven, begeleiden, samenwerken, didactiek en methodiek zullen de deelnemers een sterke persoonlijke ontwikkeling doormaken.

Omdat binnen LO-Voetbal de samenwerking is gezocht met de KNVB betekent dit voor de leerlingen dat zij binnen twee schooljaren verschillende KNVB diploma’s gaan behalen. Voorbeelden hiervan zijn Pupillentrainer en Juniorentrainer. De verenigingen in de omgeving zijn zeer verheugd met dit initiatief aangezien de deelnemers aan LO-Voetbal potentiele vrijwilligers en/of kaderleden voor de toekomst van hun vereniging zijn.