Regels


Regels mediatheek en studiecentrum

De mediatheek is een leeromgeving en daarom is een rustige omgeving belangrijk. Uiteraard is het toegestaan om zachtjes met elkaar te overleggen.
Drank, etenswaar en snoep blijven in de tas; je kunt daarvoor in de kantines terecht. Een overzicht van de mediatheekregels vind je hier: Regels mediatheek en studiecentrum
In alle andere voorkomende situaties beslist het personeel van mediatheek en studiecentrum wat wel of niet kan.
 

Regels rondom uitgeleende materialen via Aura Online
• Lenen kan alleen met een geldig schoolpasje.
• Lenen op naam van een ander en uitlenen aan derden is niet toegestaan.
• Geleende materialen moeten op de aangegeven datum zijn ingeleverd. De uitleentermijn is standaard 3 weken, maar kan vanwege schoolvakanties afwijken.
• De boete bij te laat inleveren is per schooldag, per item € 0,10. Bij verlies of ernstige beschadiging kan een vergoeding, gelijk aan de vervangingswaarde, worden gevraagd.

Bekijk de ICT-gedragscode voor leerlingen
Uitleg over inloggen in je schoolmail, Teletop en software aanschaffen