Leerlingenraad

Missie
De missie van de leerlingenraad van het Valuascollege bestaat uit het vertegenwoordigen en het opkomen voor de belangen van leerlingen. De leerlingenraad stelt bijvoorbeeld in overleg met het schoolbestuur de schoolregels op. Ook geeft de raad haar mening over voornemens van het schoolbestuur en bespreekt eventuele problemen die door leerlingen zijn opgemerkt. De leerlingenraad bestaat volledig uit leerlingen en is zo samengesteld dat er vertegenwoordigers
van vmbo, havo en vwo uit verschillende leerjaren lid zijn.


Organisatie
De leerlingenraad bestaat nu uit ongeveer 10 leerlingen, die maandelijks vergaderen. In deze
vergadering worden de belangrijkste zaken besproken, zoals voorstellen van het schoolbestuur
en problemen die via de vertegenwoordigers opgemerkt zijn. Vier speciaal gekozen leden nemen
de punten uit de vergadering vervolgens mee naar een overleg met het schoolbestuur.
Daarnaast nemen deze vier leden ook zitting in de medezeggenschapsraad van het
Valuascollege. Hierdoor kan de leerlingenraad direct inspraak hebben op de keuzes die het
schoolbestuur maakt.

Contact
Ben je leerling en wil je ook lid worden of gewoon een bij een vergadering meekijken? Kom dan
gerust eens langs.
Stuur een mailtje naar llrvaluas@gmail.com

Campusleerlingenstatuut
De school heeft ook een Campusleerlingenstatuut, hierin staan de rechten en plichten van de leerlingen.
Het Campusleerlingenstatuut, vind je hier.

Leerlingenstatuut van OGVO
Het OGVO-statuut is anders dan het campusreglement en geldt voor alle campussen. Daarvan afgeleid heeft elke campus een eigen campusleerlingenreglement.
Het Leerlingenstatuut van OGVO vind je hier.