decanaat vmbo leerjaar 4

In het vierde leerjaar bereiden we de leerlingen voor op de overstap naar het vervolgonderwijs.
Voor leerlingen en ouders organiseren we, in samenwerking met het ROC Gilde-Opleidingen, enkele voorlichtingsavonden in de regio Venlo.
 
 Via deze site maken we de leerlingen attent attent gemaakt op de Open Dagen van de diverse ROC’s.