decanaat vmbo leerjaar 3

De leerlingen van het derde leerjaar Basis- en Kader hebben al een sector en een afdeling gekozen. De leerlingen van het derde leerjaar Gemengd/Theoretische leerweg krijgen informatie over de sectorvakken en het samenstellen van het examenpakket.

In samenwerking met andere middelbare scholen in de regio Venlo worden enkele voorlichtingsmiddagen georganiseerd voor alle leerlingen van het derde leerjaar.

In leerjaar 2 organiseren de decanen een informatieavond waarin zij uitleg geven over vakkenkeuze en keuzebegeleiding in het derde jaar. Bekijk de bijbehorende presentatie.