decanaat vmbo leerjaar 2

Leerlingen van leerjaar 2 sluiten de basisvorming af. Hierna gaan de leerlingen van de basis- en de kaderberoeps gerichte leerweg verder in een gekozen beroepsvoorbereidende afdeling.

De leerlingen van de theoretische leerweg gaan verder in de kaderberoepsgerichte Leerweg, de gemengde leerweg of de theoretische leerweg.

Omdat de vakinhoud hetzelfde is, wordt bij het Valuascollege leerjaar 3 en 4 gemengde en theoretische leerweg altijd gecombineerd. De leerlingen volgen lessen praktische sectororiëntatie. In deze lessen worden zij voorbereid op keuzes die ze moeten maken. Voor de ouders is er in januari altijd een extra ouderavond over de keuzes.

Bekijk de presentatie over de sectorkeuze voor 2BK, 6 december 2016.