Decanen

Vmbo
De mentoren bereiden de leerlingen voor op het kiezen en helpen bij het zoeken naar een geschikte vervolgopleiding of een beroep. Zij worden daarbij ondersteund door de decaan. Je vindt informatie over alle gangbare opleidingen op de site van 'De decaan' en op het decanaat op school is een documentatiecentrum aanwezig. Voor overleg en verdere informatie kunnen ouders en leerlingen altijd terecht bij de decanen (lokaal 31.06). Maak even een afspraak. Voor zowel leerjaar 2, 3 als 4 ondersteunen de decanen de leerlingen bij hun keuzes.
Je kunt ook een beroepentest doen of een beroepfilm bekijken.

Havo, atheneum en gymnasium
De decaan kom je voor het eerst tegen in klas 3. Samen met de mentor helpt de decaan je bij het maken van de profielkeuze: het vakkenpakket waarmee je verder wilt gaan in de bovenbouw. Vanaf klas 3 werk je dan ook met het Beroepskeuzedagboek. Middels dit grotendeels digitaal programma maak je elk jaar allerlei opdrachten, verslagen en testjes. Deze gezamenlijke opdrachten helpen je om meer inzicht te krijgen in jezelf om zo tot goede vervolgstappen te komen.
In de daaropvolgende jaren blijft de decaan in de zijlijn altijd aanwezig. Hij ondersteunt de mentoren en organiseert tal van voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast kun jij, eventueel samen met je ouder(s)/verzorger(s) ook altijd bij de decaan terecht als je vragen hebt over je vakkenpakket, over vervolgopleidingen, over een jaartje naar het buitenland, over studiefinanciering.
Maar vooral wil hij/zij je helpen leren zien wat je interesses en competenties zijn om zo je school- en studiecarrière een duw in de goede richting te geven.
Je treft de decanen aan in kamer 42.05 of je maakt een afspraak via de mail.

 

voor vwo:
Mevrouw drs. Yvonne Schoolmeesters
yschoolmeesters@ogvo.nl
077-3590487

voor havo/vwo:
De heer Vincent Kobus
vkobus@ogvo.nl
077-3590488

voor vmbo:
De heer Sil Bouten
sbouten@ogvo.nl
077-3590457

voor vmbo:
Mevrouw Petra Hendriks
PHendriks@ogvo.nl
077-3590463

voor Internationale Schakelklas (ISK)
Mevrouw Yvette van de Ven
Yvandeven@ogvo.nl