Decanen

Vmbo
De mentoren bereiden de leerlingen voor op het kiezen en helpen bij het zoeken naar een geschikte vervolgopleiding of een beroep. Zij worden daarbij ondersteund door de decaan. Je vindt informatie over alle gangbare opleidingen op de site van 'De decaan' en op het decanaat op school is een documentatiecentrum aanwezig. Voor overleg en verdere informatie kunnen ouders en leerlingen altijd terecht bij de decanen. Maak even een afspraak. Voor zowel leerjaar 2, 3 als 4 ondersteunen de decanen de leerlingen bij hun keuzes.
Je kunt ook een beroepentest doen of een beroepfilm bekijken.

Havo, atheneum en gymnasium
Op het havo/vwo moet een leerling helderheid krijgen over de profielkeuze. De decanen helpen bij het keuzeproces. Ze geven informatie aan klassen en individuele leerlingen en ouders/verzorgers, ze adviseren bij het kiezen van vervolgopleidingen. Ook organiseren ze voorlichtingsavonden en geven ze aan de leerlingen door wanneer er open dagen, meeloop- en doedagen zijn. In de ruimtes van de decanen en op de site van 'De decaan' kunnen leerlingen terecht voor informatiemateriaal. Uiteraard kunnen leerlingen en/of ouders ook altijd een afspraak maken voor een gesprek over zaken als vervolgopleidingen, beroepen, beroepentests en studietoelagen.

 

voor vwo:
Mevrouw drs. Yvonne Schoolmeesters
yschoolmeesters@ogvo.nl
077-3590487

voor havo/vwo:
De heer Vincent Kobus
vkobus@ogvo.nl
077-3590488

voor vmbo:
De heer Tom Assel
tassel@ogvo.nl 
077-3590462
voor vmbo:
Mevrouw Petra Hendriks
PHendriks@ogvo.nl
077-3590463

voor Internationale Schakelklas (ISK)
Mevrouw Yvette van de Ven
Yvandeven@ogvo.nl