Studiebegeleiding

Als het leerlingen van het Valuascollege ondanks voldoende eigen inzet en moeite toch niet lukt om hun schoolloopbaan te laten slagen, als ze moeite hebben met het zich eigen maken van de leerstof, of als er problemen zijn bij het maken van opdrachten en toetsen kunnen zij om extra hulp vragen. Die hulp wordt geboden door deel te nemen aan: huiswerkbegeleiding, studiebegeleiding of bijles.


Huiswerkbegeleiding

Dagelijks maken onderbouwleerlingen van vmbo, havo, atheneum en gymnasium onder begeleiding en onder toezicht hun huiswerk, ze werken aan opdrachten en leren voor toetsen. De huiswerkbegeleiding vindt intern plaats tussen 14:20 uur en 17:00 uur, in lokaal 13.10 aansluitend aan het studiecentrum. Je kunt je hier aanmelden.


Studiebegeleiding

Het studiecentrum is op het Valuascollege de plaats waar havo-, atheneum- en gymnasiumleerlingen uit de 4e, 5e en 6e klas zelfstandig kunnen werken aan taken die met school te maken hebben. Het studiecentrum is er voor alle leerlingen uit de doelgroep, ook voor degenen die geen specifieke problemen op school hebben. Het is een laagdrempelige, dienstverlenende voorziening, waar een prettig studieklimaat heerst, dat uitnodigt om aan de slag te gaan. Er zijn computers en andere leermiddelen aanwezig. De leerlingen maken hier zelfstandige studie-uren (Z-uren), deels vrijwillig en vanaf het 4e leerjaar deels verplicht. Zo worden zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid bevorderd. Leerlingen kunnen hun aanwezigheid in het studiecentrum digitaal in magister registreren, zodat ook hun mentor kan zien hoe vaak iemand een Z-uur maakt.


Een deel van de leerlingen die het studiecentrum bezoeken, komt uit de onderbouw van havo, atheneum en gymnasium, of van het vmbo. Deze leerlingen zijn ook welkom, mits er plaats is en zij zich aan de gedragsafspraken houden.

Het studiecentrum is op schooldagen tussen 08:00 uur en 16:30 uur geopend en er is altijd toezicht aanwezig.


Bijles
De mentor en de vakdocent van een bovenbouwleerling bepalen in onderlinge afstemming of bijles voor een leerling de juiste aanpak is. De bijlessen worden intern gegeven en zijn alleen voor bovenbouwleerlingen. Er zijn twee mogelijkheden voor individuele bijles:

  1. BOM - Begeleiding op Maat door en voor leerlingen
    BOM is vergelijkbaar met een uitzendbureau waarbij pientere leerlingen uit de hogere klassen van havo, atheneum en gymnasium als begeleider, tegen een kleine vergoeding die de school betaalt, bijles geven aan cursisten. De begeleiders helpen bij huiswerk, toetsen en schoolopdrachten voor een vak. De cursisten zijn zwakkere leerlingen, meestal van een lagere klas dan de begeleider. 
     
  2. Teksten begrijpen
    Leerlingen uit de bovenbouw van havo, atheneum en gymnasium, die moeite hebben met het begrijpen van teksten in het Nederlands, Engels of Duits, kunnen daar in sommige gevallen een keer in de week individuele bijles voor krijgen, met behulp van examenteksten.