Sovatraining

Sociale vaardigheden zijn de vaardigheden die je nodig hebt om contact te kunnen maken met anderen.
Je hebt ze nodig wanneer je met iemand vrienden wilt worden of wanneer je iemand om hulp wilt vragen. 
Als je sociaal vaardig bent, weet je hoe je met iemand een gesprekje voert, je kunt goed luisteren, je in de ander verplaatsen en goed samenwerken. Je weet dat de manier waarop jij je gedraagt invloed heeft op hoe mensen op jou reageren.
 
Leren contact maken
Het kan zijn dat jij je verlegen voelt en niet goed weet wat je tegen anderen moet zeggen, ook al wil je dit wel graag.
Je wilt graag vrienden hebben, maar durft aan niemand te vragen of ze met je af willen spreken.
Om te leren contact te maken met andere mensen kun je een sociale vaardigheidstraining (sova) volgen. 
Onze sova-trainers werken aan de verbetering van het sociaal gedrag en zoregen dat je meer zelfvertrouwen krijgt.
 
Training
Deze sova-training wordt twee keer per schooljaar aangeboden aan die leerlingen die:
• voorgedragen zijn door de mentor aan de zorgcoördinator/teamleider
• daadwerkelijk gemotiveerd zijn deze training te volgen
• toestemming hebben gekregen van thuis (omdat de training tijdens de lessen zal plaatsvinden)

De groep zal bestaan uit maximaal tien leerlingen.
Voorafgaande aan deze training worden de ouders  in een ouderavond geinformeerd over de training.

De SOVA - trainers zijn:
de heer Sil Bouten
mevrouw Veronique van den Heuvel - Canoy